Ma Vr Do Wo Di

VOOR HET EERST SINDS PROVISIEVERBOD STABILISEREN ADVIESKOSTEN UITVAARTPOLISSEN

 Voor het eerst sinds het provisieverbod stabiliseren de advieskosten voor een uitvaartverzekering. De kosten van een serviceabonnement daalden fors, aldus de jaarlijkse analyse van Monuta die de tarieven over 2016 van ruim 900 intermediairs vergeleek.

EINDE AAN ORV-PREMIEDALINGEN

Er lijkt een einde gekomen aan de orv- premiedalingen (sinds 2002 is de gemiddelde premie met maar liefst 57 procent gezakt), aldus MoneyView.

VERBOND WERKT AAN NIEUWE PRIVACY-GEDRAGSCODE

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuwe privacy-gedragscode. Deze zal in 2017 tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan zijn leden. Daarnaast gaat het Verbond themadagen organiseren over belangrijke onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming om leden te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe wet- en regelgeving.

UPDATE UNIFORM UITVRAAGFORMULIER WGA-ERD

Adfiz heeft een update van het uitvraagformulier WGA-ERD beschikbaar gesteld, geschikt voor het eigenrisicodragerschap per 1 juli 2017 (beslismoment: 1 april 2017). 

ACURA: "HAGELSCHADE BIJ ONS KLIP EN KLAAR VERZEKERD"

"Bij ons staat klip en klaar in de polis dat hagelschade wordt vergoed." Aldus directeur Henk Smit van Acura Assuradeuren, dat na de hagelbuien in Zuidoost-Nederland vorig jaar slechts negen van ruim 1.100 claims hoefde af te wijzen. "En dan ging het om zaken als een beschadigde trampoline of recreatiewoning, die niet onder de dekking vielen."

NVIA BESTEEDT SECRETARIAAT UIT AAN OOSTDAM & PARTNERS

Het NVIA heeft haar secretariaat uitbesteed aan Oostdam & Partners. Het betreft de secretariële werkzaamheden van zowel de Stichting Certificering NVIA als van de vereniging.

LAKEMAN OPNIEUW TEN STRIJDE TEGEN DNB

 "Er schort nog steeds van alles aan de manier waarop DNB haar bevoegdheden inzet bij het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen", aldus voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI).

ADVISEUR NIET GEHOUDEN ZELFSTANDIG POLISSEN KLANT OP TE ZEGGEN

Het behoort, behoudens concrete afwijkende afspraken met zijn opdrachtgever, niet tot de taak van de tussenpersoon om zelfstandig verzekeringen van een cliënt, met name als die niet tot zijn portefeuille behoren, op te zeggen of te doen wijzigen. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-031.

ING BANK HAD MOETEN WIJZEN OP BELEGGINGSRISICO

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat ING Bank bij de advisering over een Combinatiehypotheek toerekenbaar tekort is geschoten, door de consument niet voldoende uitdrukkelijk en duidelijk er op te wijzen dat ook in de Maatwerkhypotheek sprake was van beleggingen en dat dat dus onzeker was of de geldlening uiteindelijk uit de opbrengst van de Maatwerkverzekering zou kunnen worden afgelost (Uitspraak 2017-032).
Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken