Adviseur moet klant alternatieven bieden

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere bankentraject. De geschillencommissie overweegt in deze uitspraak het volgende. Als uitgangspunt geldt, dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

De commissie oordeelt dat in beginsel van een adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de verschillende koop-stimulerende maatregelen, zoals subsidie. Voorts mag van een adviseur worden verwacht dat hij, indien een consument mogelijk voor een koop-stimulerende maatregel in aanmerking komt, deze maatregel kenbaar maakt, althans wijst op de mogelijke aanwezigheid daarvan. In onderhavige kwestie heeft de adviseur de consument niet gewezen op een tweetal koop-stimulerende maatregelen. Omdat de adviseur deze maatregelen niet in zijn adviestraject heeft meegenomen, acht de geschillencommissie de klacht op dit punt terecht.

- Uitspraak 2017-686

Lees meer over
Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, wel of niet heeft aangegeven de verzekering...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

SCHADE - Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden van 2500 euro en een maximale vergoeding...