Beperking aan verbod om te verhuren

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat huurders in Nederland een sterke rechtsbescherming hebben. Indien de consument zijn verplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomt, zal de geldverstrekker indien het pand inmiddels blijkt te zijn verhuurd het pand niet zonder meer leeg kunnen verkopen. Daarmee biedt het onderpand minder zekerheid dan de geldverstrekker voor ogen stond.

Om betalingsproblemen te voorkomen wenst de consument de woning tijdelijk te verhuren. De geldverstrekker weigert toestemming te geven. De geschillencommissie meent dat in deze casus de geldverstrekker deze toestemming wel moet geven.

De commissie oordeelt dat in het onderhavige geval het handelen van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij verhuur op basis van de Leegstandswet wordt die huurdersbescherming op vergaande wijze uitgehold. Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren. Daartegenover staat het belang van consument om de verhuur van de woning toe te staan. Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.

De commissie concludeert dat de bank de verhuur op basis van de Leegstandswet dient toe te staan voor tenminste de periode waarvoor consument de vergunning verkregen heeft, namelijk tot 1 augustus 2021. -Uitspraak 2017-508

Lees meer over
Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Een consument moet een bijzondere omstandigheid duidelijk bij de adviseur aangeven. Anders kan hij de adviseur later niet verwijten geen goed advies te hebben gegeven....

Dure klokjes...

Dure klokjes...

Een consument die valselijk twee zoekgeraakte horloges claimde bij Aegon, beging een cruciale fout: hij stuurde foto's die hij had gemaakt van de klokjes nadat zij...

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Fbto kon niet aantonen dat zij de consument had aangemaand inzake premiebetalingen, voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) reden de...

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert dat een adviseur jegens consument is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen,...

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont begrip voor het feit dat een consument wegens de crematie van zijn schoonvader zijn terugkeer...

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Als een verzekeraar een consument niet informeert over registratie in het Extern Verwijzingsregister EVR, moet hij de registratie doorhalen. Dat blijkt uit Uitspraak...