Beperking aan verbod om te verhuren

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat huurders in Nederland een sterke rechtsbescherming hebben. Indien de consument zijn verplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomt, zal de geldverstrekker indien het pand inmiddels blijkt te zijn verhuurd het pand niet zonder meer leeg kunnen verkopen. Daarmee biedt het onderpand minder zekerheid dan de geldverstrekker voor ogen stond.

Om betalingsproblemen te voorkomen wenst de consument de woning tijdelijk te verhuren. De geldverstrekker weigert toestemming te geven. De geschillencommissie meent dat in deze casus de geldverstrekker deze toestemming wel moet geven.

De commissie oordeelt dat in het onderhavige geval het handelen van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij verhuur op basis van de Leegstandswet wordt die huurdersbescherming op vergaande wijze uitgehold. Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren. Daartegenover staat het belang van consument om de verhuur van de woning toe te staan. Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.

De commissie concludeert dat de bank de verhuur op basis van de Leegstandswet dient toe te staan voor tenminste de periode waarvoor consument de vergunning verkregen heeft, namelijk tot 1 augustus 2021. -Uitspraak 2017-508

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Verhoging risico-opslag van 0,2 naar 0,8 procent niet onredelijk

Verhoging risico-opslag van 0,2 naar 0,8 procent niet onredelijk

De verhoging van de risico-opslag op recreatiewoningen van 0,2 naar 0,8 procent door '(quasi) monopolist' Rabobank is niet onredelijk of onbillijk, oordeelt de Geschillencommissie...

Claimen binnen drie jaar

Claimen binnen drie jaar

Conform artikel 7:942 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verjaart een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering door verloop van drie jaren...

Aanvaarding overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk

Aanvaarding overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk

Aanvaarding van een overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk plaats te vinden. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-121. De...

Consument moet zelf polisblad controleren

Consument moet zelf polisblad controleren

De consument heeft de plicht om zelf het verstrekte polisblad te bestuderen en op juistheid te controleren. Die stelling betrekt de Geschillencommissie Financiële...

Geschillencommissie wijst claim van miljoen af

Geschillencommissie wijst claim van miljoen af

Een consument eist 1 miljoen euro vergoeding, de schade die hij zegt te hebben geleden wegens vermeend tekortschieten van zijn rechtsbijstanduitvoerder (SRK in opdracht...

Teleurgestelde verwachtingen...

Teleurgestelde verwachtingen...

Een kwestie van teleurgestelde verwachtingen. Van schending van de zorgplicht door de hypotheekadviseur is geen sprake. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële...