Betekenisvol zijn!

Richard Meinders 2017

De technische ontwikkelingen gaan erg snel. Verzekeraars en gevolmachtigd agenten zijn druk bezig met het personaliseren van verzekeringen en het robotiseren van de interne processen. Hierdoor zal de toegevoegde waarde van bemiddeling, snel afnemen. Een inancieel dienstverlener zal zich vooral moeten richten op het advies.

Ook voor inancieel adviseurs is het – door deze ontwikkelingen – geen gelopen race. Met het personaliseren van verzekeringen wordt het voor klanten ook eenvoudiger om zelf verzekeringen op maat samen te stellen. FBTO kent bijvoorbeeld al een aantal jaren maatwerkproducten en modules die eenvoudig ‘aan en uit’ gezet kunnen worden. Producten als Fairzekerd of andere op gedrag gebaseerde producten zorgen er voor dat verzekerden meer op maat gesneden verzekeringsproducten krijgen aangeboden tegen scherpe premies. Als we de berichten mogen geloven is dit nog maar het begin van de revolutie die in verzekeringsland aan de gang is.

Naast deze technische ontwikkelingen is er ook een maatschappelijk economische ontwikkeling gaande. Van de belevingseconomie gaan we langzamerhand over naar de betekeniseconomie . In de belevingseconomie heeft de inancieel dienstverlener het lastig. Want hoe graag wij het ook willen; inanciële diensten en producten worden nu eenmaal niet ‘beleefd’ door klanten, maar meer gezien als een noodzakelijk kwaad. De betekeniseconomie is het antwoord op de consumptiemaatschappij. Bezit – zo is in het verleden gebleken – levert geen geluk of voldoening op, waardoor mensen op zoek gaan naar het creëren van voldoening, vervulling en welzijn in hun eigen leven. In deze zoektocht betrekt men organisaties die op maatschappelijk, en individueel niveau, betekenis en waarde toevoegen.

Voor inancieel dienstverleners ligt de uitdaging in het betekenisvol zijn of worden. Focus je dus niet alleen op de rol die je hebt als inancieel dienstverlener voor jouw klanten, maar ook voor de maatschappij. Probeer waarde te creëren vanuit een ideaal voor zowel jouw klanten als de maatschappij en gebruik dit om groei en winst te laten ontstaan.

Lees meer over
Spreiding vergroot kans op fair tarief

Spreiding vergroot kans op fair tarief

Bij de invoering van het provisieverbod voorzag men problemen ten aanzien van de betaalbaarheid van financieel advies. Om consumenten tegemoet te komen, is een...

Wat wil de klant  nu echt?

Wat wil de klant nu echt?

Op de advisering van inkomensvervangende verzekeringen zijn de adviesregels van artikel 4:23 Wft van toepassing. Dit betekent dat de adviseur de financiële...

Wennen aan  tijdschrijven

Wennen aan tijdschrijven

Voor accountants en advocaten is het de gewoonste zaak van de wereld, maar in de financiële dienstverlening willen we er nog niet echt aan: tijdschrijven....

Zelfstandige analyse van verantwoorde lasten

Zelfstandige analyse van verantwoorde lasten

Ruim tien jaar na invoering van de Wft worstelen veel adviseurs nog steeds met de open normen in de financiële dienstverlening, constateert Richard Meinders....

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Interne organisatie en compliance' Richard Meinders

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Interne organisatie en compliance' Richard Meinders

De AFM ziet liever een paar goede gespreksnotities waarin écht iets staat over de klant dan een verplicht compliancenummer. Aldus Richard Meinders (SVC...

Ken je jouw klant goed genoeg om te adviseren

Ken je jouw klant goed genoeg om te adviseren

“Uit alle onderzoeken blijkt dat als je mensen vraagt hoe ze zich gedragen, ze gewenste antwoorden geven en dat dit geen representatief beeld geeft van hoe...