Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven. De adviseur verweert zich dat hij niet langer de beschikking heeft over het adviesdossier uit die tijd. De Geschillencommissie accepteert dit verweer van de adviseur met de volgende overweging: ’De exacte inhoud van deze gesprekken, de inhoud van de voorlichting die de consument en zijn partner hebben ontvangen en de omvang of juist afwezigheid van de verstrekte informatie over de voorwaarde vrijwillige boete bij verkoop, zijn helaas niet meer te reconstrueren. De consument heeft immers te kennen gegeven over niet meer dan de door hem overgelegde stukken te beschikken.

Ook de adviseur heeft het adviesdossier niet meer voorhanden en is hiertoe, aldus zijn stelling, op grond van artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek -bewaarplicht van zeven jaar-ook niet toe gehouden. De commissie kan op basis van deze stukken niet beoordelen of in het adviestraject in 2007 door de adviseur aanvullende voorwaarde vrijwillige boete bij verkoop is besproken. Of de adviseur conform de op haar rustende zorgplicht heeft gehandeld -bewijslast van het tegendeel rust op de consument-kan daarom niet worden vastgesteld. Hierop wordt de klacht van de klant afgewezen. De relevantie van deze uitspraak is, dat de geschillencommissie de bewaarplicht voor zijn adviesrapporten van de adviseur in lijn met artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek op zeven jaar stelt. Financieel adviseurs die enkel op basis van deze uitspraak van de geschillencommissie hun archief willen gaan schonen, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. -Uitspraak 2017 – 724

Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

LEVEN - In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte uitgebracht, waarbij zijn werkzaamheden op uurbasis...