Bewijs opdracht van casco naar beperkt casco

SCHADE – In het kader van zijn echtscheiding wordt de verzekeringsportefeuille van de consument in 2014 aangepast. Tijdens deze aanpassing wordt de cascoverzekering van zijn achtjarige auto omgezet naar een beperkt casco verzekering. De consument ontvangt hierna drie polissen waarin is aangeven dat het gaat om een beperkt casco verzekering. Pikant in dit verhaal is dat de verzekerde ook opleidingen autoverzekeringen bij deze verzekeraar verzorgt. In 2016 raakt de verzekerde betrokken bij een eenzijdig ongeval waarbij de auto ernstig beschadigd raakt. De consument geeft aan dat hij eerst op dat moment ontdekt dat de auto nog maar beperkt casco is verzekerd en hij hiervoor nooit opdracht heeft gegeven.

De geschillencommissie oordeelt als volgt: “Van het telefoongesprek met de consument heeft de adviseur geen gespreksverslag opgemaakt. Ook heeft de adviseur de inhoud daarvan niet anderszins vastgelegd of aan de consument bevestigd, bijvoorbeeld door middel van een offerte, e-mail of brief. Nu sprake was, zoals de adviseur zelf stelt, van een volledig nieuwe verzekeringsovereenkomst die werd afgesloten op basis van een telefoongesprek, lag het op de weg van de adviseur de inhoud van hetgeen besproken is vast te leggen en aan de consument te bevestigen. Het ligt immers op zijn weg om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting de consument in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.”

Omdat ook de consument verweten kan worden onvoldoende de ontvangen polissen op juistheid te hebben gecontroleerd, oordeelt de geschillencommissie dat het redelijk is dat 30 procent van de schade voor rekening van de consument blijft. De adviseur moet 70 procent van de schade vergoeden

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...