Consument mag niet klagen over adviseur

section1_page52_article36_1.jpg

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten en de wijze waarop de overlijdensrisicopremie werd vastgesteld, het product voor zijn doelstelling niet geschikt was. De consument, bijgestaan door een juridisch deskundige stichting, dient in 2013 bij de geschillencommissie een klacht in tegen de verzekeraar. In 2017 wordt ook een klacht ingediend tegen de adviseur. Deze adviseur beroept zich op het reglement van de geschillencommissie. In artikel 12 van het reglement, is bepaald dat een klacht bij Kifid moet worden ingediend binnen een jaar nadat de consument zijn klacht aan de financieel dienstverlener heeft voorgelegd. Of binnen drie maanden nadat de financieel dienstverlener zijn standpunt over de klacht aan de consument kenbaar heeft gemaakt.

In deze zaak had de consument echter wel een klacht tegen verzekeraar, maar niet tegen de adviseur ingediend. De commissie beslist hierop als volgt. De termijnen in artikel 12 van het reglement gaan uit van de situatie waarin consument een klacht heeft ingediend. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Aangezien consument evenwel van mening was dat er sprake was van aansprakelijkheid van de adviseur én op dat moment reeds werd bijgestaan door een professionele gemachtigde, beschouwt de commissie dit als een gelijkwaardige situatie. Consument had immers wel een klacht kunnen indienen. De in artikel 12 van het reglement genoemde termijnen kunnen niet worden opgeschort door geen klacht in te dienen tegen de financieel dienstverlener, wanneer daar wel de gelegenheid toe is. De commissie stelt hierop de adviseur in het gelijk. Onbekend is of de consument vervolgens zijn juridisch adviseur aansprakelijk heeft gesteld.

- Uitspraak 2017-512

Lees meer over
Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, wel of niet heeft aangegeven de verzekering...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

SCHADE - Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden van 2500 euro en een maximale vergoeding...