Consument moet zelf termijnen bewaken

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Consument en financieel adviseur sluiten een overeenkomst van opdracht. In de overeenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen: ‘Opdrachtgever koopt aan zonder aankoopmakelaar en is zelf verantwoordelijk voor bewaking van de genoemde termijnen (bankgarantie, termijn ontbinding en financiering) uit de nog overeen te komen koopovereenkomst’.

In deze casus verstrijkt de termijn van het financieringsvoorbehoud zonder dat de financiering rondkomt. In lijn met eerdere uitspraken spreekt de geschillencommissie uit dat: ‘In beginsel rust op de adviseur, indien er geen aankoopmakelaar bij de koop betrokken is, een zorgplicht om te waarschuwen voor het verstrijken van een fatale termijn’.

In deze casus ontslaat de geschillencommissie de adviseur van deze zorgplicht, omdat in de door de consument voor akkoord getekende overeenkomst van opdracht duidelijk is vermeld dat de consument zelf verantwoordelijk is voor de bewaking van de genoemde termijnen - Uitspraak 2017 – 551

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Leren van Kifid-uitspraken, LEVEN. Uit VVP 2, maart 2018 Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

HYPOTHEKEN - Hoe lang kan een klant de adviseur aansprakelijk stellen voor verkeerd gegeven adviezen? Waar het gaat om verjaring, legt de Geschillencommissie artikel...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

  LEVEN - De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar haar premies voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen....

Rentestand van extranet telt niet

Rentestand van extranet telt niet

HYPOTHEKEN - Extranet is een communicatiekanaal tussen geldverstrekker en adviseur. De adviseur kan zijn adviezen aan de consument mede baseren op de informatie...

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

LEVEN - Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen indien de verzekering geen dekking meer...