Consument moet zelf termijnen bewaken

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Consument en financieel adviseur sluiten een overeenkomst van opdracht. In de overeenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen: ‘Opdrachtgever koopt aan zonder aankoopmakelaar en is zelf verantwoordelijk voor bewaking van de genoemde termijnen (bankgarantie, termijn ontbinding en financiering) uit de nog overeen te komen koopovereenkomst’.

In deze casus verstrijkt de termijn van het financieringsvoorbehoud zonder dat de financiering rondkomt. In lijn met eerdere uitspraken spreekt de geschillencommissie uit dat: ‘In beginsel rust op de adviseur, indien er geen aankoopmakelaar bij de koop betrokken is, een zorgplicht om te waarschuwen voor het verstrijken van een fatale termijn’.

In deze casus ontslaat de geschillencommissie de adviseur van deze zorgplicht, omdat in de door de consument voor akkoord getekende overeenkomst van opdracht duidelijk is vermeld dat de consument zelf verantwoordelijk is voor de bewaking van de genoemde termijnen - Uitspraak 2017 – 551

 

Lees meer over
Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Een verzekeraar is vrij om naar eigen inzichten te bepalen of een verzekeringsaanvraag gehonoreerd wordt of niet, zo blijkt uit uitspraak 2017-654 van de GeschillenCommissie...

Verzekeraar hoeft  AOW-gat niet te dichten

Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

Uit VVP 8: SCHADE: De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag...

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseurs dienen de klant ook te wijzen op mogelijkheden bij aanbieders waarmee niet wordt samengewerkt. Dit valt af te leiden uit de uitspraak 2017-650 van de GeschillenCommissie...

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Ondanks een betalingsachterstand van de verzekerde moet Aegon de schadeclaim van 3400 euro toch uitkeren. Aegon kan zich, met andere woorden, niet beroepen op een...

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Uit VVP 8: Leren van Kifid-uitspraken... LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van...

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Bij een woninginbraak worden pinpassen en pincodes ontvreemd en een bedrag van 3.380 euro gepind. De bank wil de schade niet vergoeden omdat de consument 'grof nalatig'...