Direct writer hoeft niet te wijzen op oversluiten

LEVEN – De premies op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. In het algemeen worden deze lagere premies wél berekend voor nieuw afgesloten verzekeringen maar niet voor al afgesloten verzekeringen. Een bij een direct writer verzekerde klant is het met dit beleid niet eens en verwijt de verzekeraar te handelen in strijd met de Gedragscode Verzekeraars en het ‘kapstokartikel’ 4:24a Wft over de zorgplicht van financiële ondernemingen. De geschillencommissie wijst de klacht af met onder meer de volgende motivering:

De op verzekeraar rustende wettelijke en civielrechtelijk plichten tot informatieverstrekking reiken niet verder dan de plichten die uit hoofde van het aanbieden van deze specifieke verzekeringsovereenkomst op hem rusten. De informatieplicht van verzekeraar strekt niet zo ver dat verzekeraar gehouden is zijn klanten op de hoogte te stellen van het veranderende verzekeringsaanbod. Is de verzekering eenmaal tot stand gekomen, dan hoeft een direct writer de consument dus niet te attenderen op het feit dat de verzekeraar nadien zelf andere (betere) producten aanbiedt. Dit behoort wel tot de taak van de adviseur. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken van de geschillencommissie waarin (terecht) duidelijk wordt gemaakt dat de consument van een direct writer een andere dienstverlening moet verwachten dan van een onafhankelijk adviseur – Uitspraak 2017 – 127

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...