Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Kifid LOGO 2017

LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. Als begunstigde van deze uitkering is de partner van verzekerde gewezen. Op het moment van uitkering is de consument al 8 jaar van deze partner gescheiden. De begunstiging is nooit aangepast. Verzekeraar stelt dat de uitkering aan de expartner moet plaatsvinden. De consument verzet zich hiertegen.

De geschillencommissie stelt het volgende vast. Artikel 7:968 BW aanhef en onder c bepaalt dat de aanwijzing van een derde als begunstigde niet kan worden herroepen indien de uitkering opeisbaar wordt. De bepaling is van regelend recht (zie artikel 7:986 BW), zodat er in individuele gevallen van kan worden afgeweken.

In het onderhavige geval is dit evenwel niet gebeurd, nu de verzekeringnemer ook op grond van de toepasselijke voorwaarden enkel tot de einddatum van de verzekering het recht heeft een begunstiging te herroepen en nieuwe begunstigden aan te wijzen.

Nu de consument op einddatum van de verzekering nog in leven was, is de uitkering voor de ex-partner opeisbaar geworden en is de verzekeraar niet verplicht om aan de wijziging van de begunstiging mee te werken, daar ook in de polisvoorwaarden was vastgelegd dat wijziging van de begunstiging na het opeisbaar worden van de uitkering niet mogelijk was. - Uitspraak 2017 - 565

Lees meer over
Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Een verzekeraar is vrij om naar eigen inzichten te bepalen of een verzekeringsaanvraag gehonoreerd wordt of niet, zo blijkt uit uitspraak 2017-654 van de GeschillenCommissie...

Verzekeraar hoeft  AOW-gat niet te dichten

Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

Uit VVP 8: SCHADE: De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag...

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseurs dienen de klant ook te wijzen op mogelijkheden bij aanbieders waarmee niet wordt samengewerkt. Dit valt af te leiden uit de uitspraak 2017-650 van de GeschillenCommissie...

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Ondanks een betalingsachterstand van de verzekerde moet Aegon de schadeclaim van 3400 euro toch uitkeren. Aegon kan zich, met andere woorden, niet beroepen op een...

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Uit VVP 8: Leren van Kifid-uitspraken... LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van...

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Bij een woninginbraak worden pinpassen en pincodes ontvreemd en een bedrag van 3.380 euro gepind. De bank wil de schade niet vergoeden omdat de consument 'grof nalatig'...