Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Kifid LOGO 2017

LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. Als begunstigde van deze uitkering is de partner van verzekerde gewezen. Op het moment van uitkering is de consument al 8 jaar van deze partner gescheiden. De begunstiging is nooit aangepast. Verzekeraar stelt dat de uitkering aan de expartner moet plaatsvinden. De consument verzet zich hiertegen.

De geschillencommissie stelt het volgende vast. Artikel 7:968 BW aanhef en onder c bepaalt dat de aanwijzing van een derde als begunstigde niet kan worden herroepen indien de uitkering opeisbaar wordt. De bepaling is van regelend recht (zie artikel 7:986 BW), zodat er in individuele gevallen van kan worden afgeweken.

In het onderhavige geval is dit evenwel niet gebeurd, nu de verzekeringnemer ook op grond van de toepasselijke voorwaarden enkel tot de einddatum van de verzekering het recht heeft een begunstiging te herroepen en nieuwe begunstigden aan te wijzen.

Nu de consument op einddatum van de verzekering nog in leven was, is de uitkering voor de ex-partner opeisbaar geworden en is de verzekeraar niet verplicht om aan de wijziging van de begunstiging mee te werken, daar ook in de polisvoorwaarden was vastgelegd dat wijziging van de begunstiging na het opeisbaar worden van de uitkering niet mogelijk was. - Uitspraak 2017 - 565

Lees meer over
Kifid: consumenten klagen onterecht over boeterente Direktbank

Kifid: consumenten klagen onterecht over boeterente Direktbank

Een tweetal consumenten dat het niet mee eens was met de boeterente die de Direktbank oplegde, zijn door de Geschillencommissie Kifid in het ongelijk gesteld. Dit...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Uit Leren van Kifid-uitspraken Schade in VVP 10: SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering,...

Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Uit VVP 10, Leren van Kifid-uitspraken, hypotheken... HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die er geen begrip voor heeft, dat een bank geen...

Floater niet gelezen, schade voor consument

Floater niet gelezen, schade voor consument

Schade -Een consument sluit bij een direct writer een verzekering voor zijn nieuwe auto met een waarde van ruim 75.000 euro. Deze auto wordt vervolgens gestolen....

Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

  Leren van Kifid-uitspraken: Schade (uit VVP 9).   De aanbieder sluit een groepsverzekeringsovereenkomst met een creditcardmaatschappij....

Bespreek verwacht eindbedrag regelmatig

Bespreek verwacht eindbedrag regelmatig

Leren van Kifid-uitspraken: leven. Uit VVP 9. In 1987 sluit de verzekerde een hypotheek voor 175.000 gulden. Er wordt een levensverzekering, met de naam Hypotheekaflossingsverzekering,...