Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Kifid LOGO 2017

LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. Als begunstigde van deze uitkering is de partner van verzekerde gewezen. Op het moment van uitkering is de consument al 8 jaar van deze partner gescheiden. De begunstiging is nooit aangepast. Verzekeraar stelt dat de uitkering aan de expartner moet plaatsvinden. De consument verzet zich hiertegen.

De geschillencommissie stelt het volgende vast. Artikel 7:968 BW aanhef en onder c bepaalt dat de aanwijzing van een derde als begunstigde niet kan worden herroepen indien de uitkering opeisbaar wordt. De bepaling is van regelend recht (zie artikel 7:986 BW), zodat er in individuele gevallen van kan worden afgeweken.

In het onderhavige geval is dit evenwel niet gebeurd, nu de verzekeringnemer ook op grond van de toepasselijke voorwaarden enkel tot de einddatum van de verzekering het recht heeft een begunstiging te herroepen en nieuwe begunstigden aan te wijzen.

Nu de consument op einddatum van de verzekering nog in leven was, is de uitkering voor de ex-partner opeisbaar geworden en is de verzekeraar niet verplicht om aan de wijziging van de begunstiging mee te werken, daar ook in de polisvoorwaarden was vastgelegd dat wijziging van de begunstiging na het opeisbaar worden van de uitkering niet mogelijk was. - Uitspraak 2017 - 565

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Leren van Kifid-uitspraken, LEVEN. Uit VVP 2, maart 2018 Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

HYPOTHEKEN - Hoe lang kan een klant de adviseur aansprakelijk stellen voor verkeerd gegeven adviezen? Waar het gaat om verjaring, legt de Geschillencommissie artikel...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

  LEVEN - De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar haar premies voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen....

Rentestand van extranet telt niet

Rentestand van extranet telt niet

HYPOTHEKEN - Extranet is een communicatiekanaal tussen geldverstrekker en adviseur. De adviseur kan zijn adviezen aan de consument mede baseren op de informatie...

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

LEVEN - Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen indien de verzekering geen dekking meer...