Fraudeverdachte moet verhaal kunnen doen

Kifid LOGO 2017

Hypotheken

-Bij fraude door een consument kan de aanbieder de persoonsgegevens van de consument opnemen in Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (EVR). De commissie eist dat in alle gevallen eerst de consument gelegenheid krijgt zijn visie te geven voordat tot registratie wordt overgegaan.

De commissie overweegt dat -hoewel dit niet uit het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen volgt-tot de eisen die aan een zorgvuldig onderzoek kunnen worden gesteld, onder andere behoort dat aanbieder de consument confronteert met zijn verdenking. De aanbieder hoort de consument en stelt deze in staat om de verdenking te weerleggen en zijn lezing van de feiten te geven, alvorens (eventueel) tot registratie over te gaan. Immers, ook in gevallen waarin op het eerste gezicht sprake lijkt van fraude, kan die verdenking ongegrond blijken te zijn in het licht van de lezing die de betrokkene geeft.

-Uitspraak 2017-616

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...