Geen twee sleutels, toch dekking voor diefstal fiets

SCHADE – De consument heeft een fietsverzekering afgesloten voor haar ebike ter waarde van 1.599 euro. In de polisvoorwaarden staat dat na diefstal voorwaarde voor vergoeding is dat twee originele fietssleutels worden ingeleverd. Na diefstal van de fiets kan de consument slechts één sleutel inleveren. Zij claimt dat een van de sleutels waarschijnlijk kort voor de diefstal door zakkenrollerij is gestolen. Hiervan heeft zij, gelijk met de diefstal van de fiets, aangifte gedaan bij de politie. Consument kan door middel van een getuige aantonen dat de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond. Ook heeft zij de beschikking over een doorgeknipt kettingslot waarmee de fiets extra op slot stond. Van dit kettingslot heeft zij wel de twee sleutels.

Een ‘verval van recht-clausule’ in een consumentenovereenkomst (niet zijnde een beding in de zin van artikel 7:941 lid 4 BW) wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij de verzekeraar dit vermoeden weerlegt door aan te tonen dat hij in een redelijk belang is geschaad.

De geschillencommissie oordeelt dat in deze casus de verzekeraar niet daadwerkelijk in zijn belang is geschaad nu, op andere wijze dan door overhandiging van de twee fietssleutels, kan worden vastgesteld dat de fiets op slot stond ten tijde van de diefstal. De verzekeraar wordt in deze zaak verplicht de volledige waarde van de gestolen fiets te vergoeden

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...