Grote betekenisverschillen tussen dezelfde woorden

section1_page50_article25_1.jpg

De komst van het Algemeen Pensioenfonds (APF) heeft ook voor pensioenadviseurs grote gevolgen. Advies overeen APF brengt namelijk overwegingen met zich mee die te maken hebben met pensioenfondsen - een nieuwe wereld voor veel pensioenadviseurs. En in die wereld hebben dezelfde woorden soms verschillende betekenissen. Waar moeten adviseurs op letten, als ze advies uitbrengen en APF’en daarin (moeten) meenemen?

Nieuwe dynamiek voor adviseurs

Voor pensioenadviseurs is dat goed nieuws. Ter Mors: ‘Het brengt een breder aanbod van uitvoerders en een nieuwe dynamiek naar de markt. Er valt écht wat te adviseren. Maar overzichtelijker wordt het er in de eerste instantie niet op. APF’en brengen ineens factoren uit de pensioenfondsenwereld met zich mee - een wereld waar veel adviseurs niet eerder betrokken bij waren.’

Grote verschillen tussen dezelfde woorden

Met de komst van APF’en moeten adviseurs nu ook inzicht verkrijgen in kengetallen en andere zaken uit de pensioenfondsenwereld. Achter vergelijkbare woorden gaan tussen de verschillende APF’en echter een hoop verschillen schuil. Dat komt doordat pensioenfondsen vroeger vanuit werkgever perspectief niet vergeleken hoefden te worden. Zij beoordeelden hun eigen prestaties op basis van hun eigen kengetallen. Nu moetenpensioenfondsen in de vorm van APF’en ineens vergelijkbaar worden.

Als voorbeeld de mediane toeslagrealisatie en de kans op korten

Als voorbeeld noemt hij twee ctieve APF’en: Kring A, met een mediane toeslagrealisatie van 90% en kring B, met 70%. Deze getallen laten zich alleen met elkaar vergelijken als minstens de uitgangspunten met betrekking tot economische scenario’s, bestandsontwikkeling en horizon hetzelfde zijn. Als dat zo is, dan lijkt kring A beter, maar ook dit hoeft niet het geval te zijn. Als namelijk in dit voorbeeldkring A een hogere kans op korting heeft dan kring B, kan de keuze niet meer eenvoudig gemaakt worden. Van belang is tenslotte, welke kring past het beste bij de betreffende werkgever. Daarnaast is de vraag welke uitgangspunten gehanteerd zijn. Als in kring A bijvoorbeeld een hogerrendement op aandelen is gehanteerd dan in kring B, zijn de uitkomsten niet zomaar vergelijkbaar.

Verder lezen over deze voorbeelden? En meer te weten komen waar u als adviseur op moet letten bij het vergelijken van verschillende APF’en en kringen? Lees dan onze blog ‘Aandachtspunten bij het vergelijken van verschillende APF’en en hun kringen’ op www.centraalbeheerapf.nl > adviseurs > publicaties > blogs. Of scan de QR code.

Dieptevergelijking wordt speerpunt om aan zorgplicht te voldoen

Volgens Ter Mors ligt daar voor adviseurs ook de kern van de verandering. Pensioenadviseurs krijgen nieuwe uitdagingen op het gebied van vakinhoudelijke verdieping. Het gaat niet zozeer om het vergelijken van percentages, maar om het begrip van de manier waarop die percentages tot stand zijn gekomen. Ter Mors: ‘En dat is essentieel. Als adviseur wil je altijd het beste voor je klant. Bovendien zijn deze inspanningen en verplichtingen ook wettelijkverankerd via de Wet op het nancieel Toezicht (WFT) en het Burgerlijk Wetboek (BW).

Passend advies

Om tot een passend advies te komen dient de adviseur informatie over de werkgever en zijn onderneming te

verzamelen. Daaronder valt ook inzicht verkrijgen in het ambitieniveau van de toeslagverlening en de mogelijke afwijkingen hiervan die werkgever en werknemers accepteren. De adviseur zal dus niet alleen moeten beoordelen of het ambitieniveau van de toeslagverlening aansluit bij de wensen van werkgever en werknemers. Ook zal hij moeten beoordelen of de mate waarin afwijkingen verwacht worden hierop aansluit. Dit hangtnauw samen met begrip van de risicohouding van een kring. De adviseur wordt gevraagd hier kennis over op te doen, en dit in zijn adviestraject in te passen.

Objectieve vergelijkingsnorm

‘Al deze zaken leiden tot verschillen in kengetallen met eenzelfde naam’ stelt Ter Mors. Die zijn daardoor moeilijk te vergelijken. ‘Dit pleit wat mij betreft wel voor ontwikkeling van een objectieve vergelijkingsnorm. Dat maakt het voor pensioenfondsen, werkgevers en adviseurs makkelijker verschillende fondsen en kringenmet elkaar te vergelijken.’

Kennisoverdracht prioriteit

Om het inzicht in deze ‘nieuwe wereld’ te vergroten, zet het Centraal Beheer APF in op kennisoverdracht. Onder meerdoor kennissessies, ronde tafels, webinars en blogs. We ondersteunen adviseurs graag bij het doorgronden van deze nieuwe productoplossingen. Een goed advies wordt met de toenemende complexiteit in de pensioenwereld namelijk steeds belangrijker. Ter Mors: ‘Natuurlijk hoop ik dat werkgevers samen met hun adviseur voor onze oplossingen kiezen, maar dat is niet het belangrijkste. We doen het vooral zodat zij uiteindelijk hun klanten verder kunnen helpen in het realiseren van een goede pensioenvoorziening voor werknemers. We richten ons met deze initiatieven op adviseurs die de veranderingen in de markt als een kans zien. Adviseurs die ondernemend,onafhankelijk en vernieuwend zijn. Voor hen breken er interessante tijden aan.

 

Lees meer over
Centraal Beheer biedt Aankoopservice

Centraal Beheer biedt Aankoopservice

Centraal Beheer lanceert de Aankoopservice voor huizenzoekers. De financieel dienstverlener biedt oriënterende consumenten en kopers onder andere een verhuischecklist. Deze...

Centraal Beheer: Sinterklaasverzekering

Centraal Beheer: Sinterklaasverzekering

Centraal Beheer lanceert een Sinterklaasverzekering. Iedereen die de gratis verzekering afsluit is verzekerd van een Sinterklaas zonder stress, zo geeft de...

Otly en Centraal Beheer lancern Zakgeld Starterkit

Otly en Centraal Beheer lancern Zakgeld Starterkit

Otly en Centraal Beheer hebben op de Wereldspaardag de Zakgeld Starterkit gelanceerd, een online platform dat ouders en kinderen helpt om op een leuke en leerzame...

Albert Spijkman topman Centraal Beheer

Albert Spijkman topman Centraal Beheer

Albert Spijkman is benoemd tot divisievoorzitter Centraal Beheer. Hij volgt Pieter Louter op, die recent is overgestapt naar Achmea Canada.Spijkman werkt sinds...

Meer impact op mensenlevens kun je   niet hebben

Meer impact op mensenlevens kun je niet hebben

Abdelali Bentohami richtte in 2010 de stichting Santé Pour Tous op. Sindsdien heeft hij met een team van vrijwilligers al 2.372 patiënten – veelal...

Centraal Beheer lanceert Hypotheek Academie voor klant

Centraal Beheer lanceert Hypotheek Academie voor klant

Centraal Beheer start de Hypotheek Academie voor klanten die zelf hun hypotheek willen afsluiten. Bijna een derde van de starters op de huizenmarkt overweegt zelfstandig...