Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Kifid 2017 (deel logo)

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant dan een grond om achteraf te klagen dat de kosten van de verzekeraar te hoog waren? Nee zegt de geschillencommissie bij een klacht over een traditionele levensverzekering met gegarandeerd kapitaal bij leven en overlijden.

De consument wist bij het afsluiten van de verzekering welk bedrag hij op de einddatum, of bij eerder overlijden, zou ontvangen en welke premie -waarvan een deel bestemd was voor de dekking van het overlijdensrisico en een deel voor de door de verzekeraar gemaakte kostenhij hiervoor verschuldigd was. De consument heeft kunnen afwegen welke premie hij voor welk garantiebedrag bereid was te betalen en heeft met deze verhouding tussen premie en prestatie ingestemd. De kosten en overlijdensrisicopremies zijn in het garantiekapitaal verdisconteerd. Om deze reden hoefde de verzekeraar bij het afsluiten van de verzekering niet te specificeren welk deel van de premie zou worden besteed aan kosten of aan overlijdensrisicopremies. De verzekeraar hoefde dit evenmin op een later moment te doen.

- Uitspraak 2017-707

Lees meer over
Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, wel of niet heeft aangegeven de verzekering...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

SCHADE - Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden van 2500 euro en een maximale vergoeding...