KiFiD neemt norm uit Wft níet over

Wft Boeken

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument heeft verstrekt, tenzij de adviseur aantoonbaar de klant een ander advies heeft gegeven en de adviseur de klant op de mogelijke consequenties van het afwijken van dit advies heeft gewezen.

In deze uitspraak gaat het onder meer om de vraag of de bank nu wel of niet heeft geadviseerd om te kiezen voor een dertig jaar rentevastperiode. De bank stelt hierover geen advies te hebben gegeven “omdat ook bij haar niet bekend is hoe de rente zich in de toekomst zal ontwikkelen”.

De geschillencommissie hecht waarde aan het feit dat uit het dossier blijkt dat de rentevastperiode van dertig jaar is vastgesteld op verzoek van de consument. De geschillencommissie volgt hier dus niet het uitgangspunt van de Wft. Ook reageert de Commissie niet op de stelling van de bank dat deze nooit adviseert over de rentevastperiode. De klacht van de consument op dit punt wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 463

 

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...