Kifid niet thuis voor verhuurpand

Kantoor Kifid

Hypotheken

-Artikel 1 van het Reglement van geschillencommissie Kifid bepaalt dat uitsluitend natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf een klacht aan de commissie kunnen voorleggen. In deze uitspraak geeft de commissie aan dat iemand die een financiering aanvraagt voor de aankoop van een tweede woning, om deze woning vervolgens te verhuren, door haar wordt gezien als iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Kifid kan de klacht dan niet in behandeling nemen:

Naar het oordeel van de commissie brengt in de zin van het reglement reeds het in eigendom hebben van é é n of meer beleggingspanden mee, dat de eigenaar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-584 en nr. 2016-570). Verder stelt de commissie vast dat consument de hypothecaire geldlening heeft gesloten om de koopsom van de woning te financieren. Het beleggingspand is dus met vreemd vermogen gefinancierd. Uit voornoemde omstandigheden volgt naar het oordeel van de commissie dat de hypothecaire geldlening een zakelijk krediet is, dat is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert consument derhalve niet als consument in de zin van artikel I van het Reglement.

- Uitspraak 2017-623

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...