Mag bank klant verplichten advies in te winnen?

Logo's banken

HYPOTHEKEN – De consument wenst de waarde van een beleggingsverzekering af te kopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de uitstaande hypotheeksom. Geldverstrekker wil deze mutatie alleen uitvoeren nadat consument extern een financieel advies heeft laten opstellen. Mede omdat dit advies aanvullende kosten tot gevolg heeft, wil de consument dit aanvullende advies niet inwinnen en eist dat de bank de mutatie uitvoert zonder de verplichting dat hij advies inwint.

De geschillencommissie oordeelt hierover als volgt: “De Commissie volgt het verweer van de bank dat sprake is van een complex product. Er kunnen (fiscale) gevolgen aan verbonden zijn die van invloed kunnen zijn op de geldlening. In ieder geval is geen sprake van een wijziging die inherent is aan het afsluiten van een hypothecaire geldlening en waarvoor een consument in het algemeen geen advies zou (behoeven te) vragen. Dat de bank in het kader van haar zorgplicht wil dat consumenten voorafgaand aan een dergelijke wijziging deugdelijk daarover worden geadviseerd, acht de Commissie niet onredelijk.” De vordering wordt derhalve afgewezen– Uitspraak 2017 – 331

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...