Moet adviseur consument attenderen op einde ORV?

LEVEN – Consument sluit via de bank een hypotheek. De bank treedt ook op als adviseur voor een ORV die op 17 december 2004 voor een periode van tien jaar wordt afgesloten. In 2007 wordt de hypotheek afgelost. De ORV blijft echter doorlopen. Op 31 oktober 2014 krijgt de consument van haar arts te horen dat zij een ernstige aandoening heeft. Zonder verdere aankondiging loopt de verzekering op 17 december 2014 af en komt deze te vervallen. De consument meent dat de bank in haar rol als adviseur haar tijdig had behoren te waarschuwen dat de ORV zou aflopen.

De bank erkent – in haar rol als adviseur – dat het gebruikelijk is dat zij haar relaties tijdig informeert over het aflopen van een ORV. Ook voor de bank is het onduidelijk waarom dit in deze casus niet heeft plaatsgevonden.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak:

1. In dit geval bieden de verzekeringsvoorwaarden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verzekeraar contractueel gebonden was om de verzekering te verlengen. De consument had hier dus geen recht op.

2. Gelet op haar gezondheidssituatie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op het moment dat de ORV eindigde nog een nieuwe verzekering had kunnen afsluiten. Het niet tijdig waarschuwen dat de ORV zou komen te vervallen, heeft daardoor niet geleid tot schade voor de consument. De vordering van de consument wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 178

Leermomenten voor adviseurs

Als de aanleiding voor het sluiten van een verzekering vervalt, zal van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij met de klant in overleg treedt over de wenselijkheid de verzekering te laten voortbestaan.

Bij het einde van de contractueel overeengekomen verzekeringsperiode lijkt het verstandig de consument voorafgaand aan deze beëindiging hierop nog eens te attenderen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...