Moet verzekeraar wijzen op betere alternatieven?

LEVEN – De premies van overlijdensrisicoverzekeringen, zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Consumenten kunnen deze overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen om vervolgens – mits hun gezondheid en leeftijd dit rechtvaardigt – een nieuwe orv te sluiten tegen een lagere premie. De vraag rijst of van verzekeraars mag worden verwacht dat zij hun bestaande verzekerden actief op deze mogelijkheid wijzen.

Over deze principiële vraag oordeelde de geschillencommissie als volgt: “De inhoud van de informatieplicht van de verzekeraar strekt, zeker wanneer de consument wordt bijgestaan door een zelfstandig assurantieadviseur, niet zo ver dat de verzekeraar gehouden is zijn klanten op de hoogte te stellen van (nieuwe) alternatieven.”

“Het is aan de consument zelf om, al dan niet in overleg met haar assurantieadviseur, na te gaan of de afgesloten verzekering nog steeds voldoet of dat wellicht betere alternatieven beschikbaar zijn. De consument heeft dit eerst tegen het einde van de looptijd gedaan. Van een tekortschieten van de verzekeraar op dit punt is geen sprake.” Hierop wordt dit onderdeel van de klacht afgewezen – Uitspraak 2017 – 421

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...