Niet verantwoordelijk voor opzeggen ‘oude’ verzekering

SCHADE – Consument heeft in 2000 een woonhuisverzekering bij verzekeraar A. In dat jaar verzoekt hij de adviseur om een nieuwe verzekering af te sluiten bij verzekeraar B. De adviseur is niet betrokken bij de verzekering die loopt bij A. In 2016 komt de consument tot de ontdekking dat de verzekering bij A niet is opgezegd en hij al die jaren dubbele premie heeft betaald. Hij verwijt de adviseur de verzekering bij A niet te hebben opgezegd.

De commissie komt tot de volgende uitspraak. Deze overweging geeft goed weer hoe de geschillencommissie op dit moment de zorgplicht van de adviseur weegt: “De zorgplicht van een assurantietussenpersoon vergt een actieve en voortdurende bemoeienis van deze met alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen teneinde te bewerkstelligen dat de belangen van zijn opdrachtgever ter zake van elk van die verzekeringen steeds adequaat zijn gediend. De assurantietussenpersoon mag niet stil blijven zitten als hij kennis neemt van feiten die meebrengen dat door hem beheerde verzekeringen aanpassing behoeven. Hij zal er, voor zover dat binnen zijn vermogen valt, ook voor moeten waken dat de opdrachtgever onbedoeld niet of onvoldoende is verzekerd, maar ook dat de situatie ontstaat waarin sprake is van een ongewenste dubbele verzekering. Het behoort evenwel, behoudens concrete afwijkende afspraken met zijn opdrachtgever, niet tot de taak van de assurantietussenpersoon om zelfstandig verzekeringen van een cliënt, met name als die niet tot zijn portefeuille behoren, op te zeggen of te doen wijzigen.” – Uitspraak 2017 – 031

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...