Ook klachten over nota adviseur ‘Kifid-waardig’

LEVEN – Consumenten kunnen bij Kifid ook klagen over het feit dat zij van de adviseur een nota ontvangen voor de door de adviseur verleende diensten en/of over de hoogte van de nota. In deze uitspraak wordt de adviseur overigens in het gelijk gesteld.

De uitspraak maakt duidelijk dat de adviseur, die aanspraak wil maken op een honorering van zijn diensten, moet zorgen dat hij:

• de consument vooraf informeert dat hij voor zijn diensten kosten in rekening brengt;

• de consument informeert over zijn tarief en bij het werken met een uurtarief een indicatie afgeeft van het aantal uren dat hij denkt nodig te hebben;

• een redelijk uurtarief hanteert;

• de werkzaamheden deugdelijk kan specifice-ren.

Eerdere uitspraken van de geschillencommissie geven aan dat de adviseur de consument actief moet waarschuwen wanneer hij merkt dat het aantal eerder aangegeven uren, dat nodig is om de klant goed te bedienen, zal worden overschreden. – Uitspraak 2017 – 036

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...