Ook kleine belegger verdient bescherming

De meeste adviseurs zijn bekend met het deposito garantiestelsel. Wist u dat er ook een garantiestelsel voor beleggers is? Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) beschermt particulieren en ‘kleine’ ondernemingen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Schade als gevolg van beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het gaat hierbij om geld en/of financiële instrumenten die een belegger op grond van een beleggingsdienst heeft toevertrouwd aan een financiële onderneming en die – ingeval van betalingsonmacht van de financiële onderneming – niet aan de belegger kan/kunnen worden teruggegeven. Wanneer is welk deel van het belegd vermogen nou veilig? We lichten het toe.

Regels voor bank en organisatie

Allereerst gelden er regels voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat beleggingen en gelden van beleggers losstaan van de failliete

boedel. Als er niet via een bank wordt belegd, maar via een andere organisatie, dan moet deze organisatie de gelden en beleggingen op een rekening bij een bank zetten. Die rekening moet op naam van de belegger staan. De bank administreert de transacties op deze rekening.

Bescherming belegging

Het bewaren en administreren van effecten en de verzorging van het effectengiroverkeer behoren tot de taken van Euroclear Netherlands (Necigef). De AFM houdt toezicht op Euroclear Netherlands op grond van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De bescherming is afhankelijk van het soort belegging; er zijn twee varianten.

De eerste variant is van toepassing op beleggingen die wel vallen onder de Wge. Is de bank aangesloten als lid bij het centraal bewaarinstituut Euroclear Nederland? Dan loopt de belegger voor het genoemde bedrag geen risico als de bank failliet gaat. Dit geldt dan voor aandelen en obligaties in fondsen die genoteerd zijn bij NYSE Euronext Amsterdam. Naast de ‘gewone’ leden kent Euroclear ook zogenaamde ‘dormant members’, ofwel ‘slapende leden’. Ook dan geldt dat de belegger geen risico loopt als de bank failliet gaat. Is de bank niet aangesloten bij Euroclear? Dan is een bewaarbedrijf nodig om het risico te voorkomen.

De tweede variant is van toepassing op beleggingen die niet vallen onder de Wge. Het kan zijn dat de bank de beleggingen bij een bewaarbedrijf stalt. Een bewaarbedrijf bewaart de effecten dan voor de bank. De kans dat een bewaarbedrijf failliet gaat is zeer klein. Een bewaarbedrijf is namelijk niet commercieel. Het bewaarbedrijf heeft op zijn beurt weer verplichtingen naar de belegger.

Toezicht en dekking

De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de regels. Zo moeten de beleggingen en/of gelden van cliënten onder meer zijn gescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank.

Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het BCS gelden. In Nederland is De Nederlandsche Bank de uitvoerder van het BCS.

Lees meer over
Schulden huishoudens lopen licht op

Schulden huishoudens lopen licht op

Volgens het CBS hadden Nederlandse huishoudens eind juni 2017 een gezamenlijke schuld van 760 miljard euro. Dat is zo’n 3 miljard euro meer dan aan het einde...

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde...

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

"Nazorg: doe als de dierenarts, wees relevant en betrokken op het juiste moment." Dat schrijft Esther Vuijsters in de maandelijkse blog van Lindenhaeghe op VVP Online....

Relevant en betrokken op het juiste moment

Relevant en betrokken op het juiste moment

Door Esther Vuijsters (Lindenhaeghe) Het is geen geheim dat veel adviseurs worstelen met het fenomeen ‘nazorg’. Nazorg is in feite de appendix van het...

Belasting bij scheef huwelijksvermogen (partnercontent Lindenhaeghe)

Belasting bij scheef huwelijksvermogen (partnercontent Lindenhaeghe)

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt vanaf volgend jaar. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt de standaard. In principe blijven alle bezittingen...

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen (partnercontent Lindenhaeghe)

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen (partnercontent Lindenhaeghe)

Het einde van 2017 nadert, tijd om de balans op te maken. Zo gaat er per 1 januari 2018 het één ander veranderen in de eigenwoningregeling en de hypothecaire...