Opzegging verzekering geblokkeerd door spamfilter

SCHADE – Consument sluit een autoverzekering. De gevolmachtigde stuurt een mail dat de aanvraag is geaccepteerd. Twee maanden later stuurt de gevolmachtigde de consument het bericht dat gebleken is dat de consument een negatief aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd. De gevolmachtigde geeft aan dat hij daarom de verzekering met een termijn van 14 dagen gaat beëindigen. De consument ziet dit bericht niet omdat dit door zijn spamfilter is tegengehouden. Drie maanden later krijgt consument een boete van de RDW. Pas dan raakt de consument bekend met het feit dat de verzekering is opgezegd. De kernvraag is nu voor wiens risico het komt dat het (belangrijke) bericht de consument niet heeft bereikt als gevolg van de spamfilter van de consument.

De geschillencommissie verwijst naar artikel 3:37 lid 3 BW waarin staat dat een tot die persoon gerichte verklaring haar werking ook heeft, indien zij die persoon niet of niet tijdig heeft bereikt als dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van een eigen handeling van de geadresseerde of een handeling van een persoon voor wie de geadresseerde aansprakelijk is. De geschillencommissie wijst de klacht af – Uitspraak 2017 – 129

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...