ORV-uitkering aan ex-partner

LEVEN – De heer X en mevrouw Z zijn samen eigenaar van een appartement. Voor de financiering hebben zij een hypotheek afgesloten. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk. In 2013 eindigt de relatie tussen X en Z. Overeengekomen wordt dat X enig eigenaar van het appartement zal worden en de hypotheek op zijn naam wordt overgesloten. Geldverstrekker eist dat voor de periode van de omzetting op het leven van X en Z een overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten. Dit vindt plaats. Het verzekerde bedrag is € 50.000 en de maandelijkse premie op twee levens is € 87,36, die door X wordt voldaan. Nadat de omzetting van de hypotheek en overdracht van het pand heeft plaatsgevonden, blijft de ORV bestaan. Adviseur erkent dat hij ten onrechte niet met X heeft besproken of hij deze ORV wilde voortzetten. In 2014 overlijdt X. Conform de polisvoorwaarden ontvangt Z de uitkering van € 50.000. Beide zoons van X claimen dit bedrag als schade bij de adviseur.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak: “De adviseur heeft een beroepsfout gemaakt door niet tijdig met X te bespreken of hij de ORV wilde beëindigen of voortzetten.”

1. De zoons hebben niet aannemelijk kunnen maken dat X, indien de adviseur wél tijdig overleg had gevoerd over de wens van X met betrekking tot de ORV, deze ORV zou hebben voortgezet met de zoons als begunstigden.

2. De commissie acht het wél aannemelijk dat bij tijdige agendering en bespreking X de verzekering zou hebben beëindigd. De beroepsfout van de adviseur heeft er toe geleid dat X 14 maanden de ORV-premie heeft betaald. Dit bedrag van € 1.223,04 wordt als schade aangemerkt die het gevolg is van de beroepsfout van de adviseur.

De adviseur moet dit bedrag van € 1.223,04 aan de zoons, als erfgenamen van X, betalen

Lees meer over
Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...