Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Pensioen 2017 (potje van glas met geld)

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld, raakt ons pensioen steeds meer versnipperd. Het is mogelijk om dit op te lossen door kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Waar moet rekening mee worden gehouden en welke voordelen zijn hieraan verbonden? In deze kennisupdate leest u hier meer over.

Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken naar een nieuwe pensioenuitvoerder heeft voordelen voor zowel de deelnemer als de pensioenuitvoerder. Zo krijgt u op eenvoudige wijze een overzicht van de opgebouwde aanspraken en komen opgebouwde rechten niet versnipperd tot uitkering bij verschillende pensioenuitvoerders. Voor de pensioenuitvoerder bestaat het voordeel uit kostenbesparing, omdat veel ‘kleine’ regelingen in de uitvoering vrij kostbaar zijn.

Afkopen pensioen

Pensioenfondsen hebben nu nog de mogelijkheid om het kleine pensioen van de ex-deelnemer af te kopen zonder enige medewerking van de gewezen deelnemer. Een klein pensioen mag worden afgekocht, zodra het niet hoger is dan de afkoopgrens van €467,89.De voorwaarde hierbij is dat de gewezen deelnemer tenminste twee jaar niet meer deelneemt aan de regeling en ondertussen geen verzoek tot waardeoverdracht van de pensioenaanspraken in werking heeft gezet.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming blijven behouden. Daarbij, de kosten van de administratie en afkooppogingen worden betaald door het hele collectief en staan vaak niet in verhouding tot het belang van de kleine pensioenaanspraak voor de individuele deelnemer. De nieuwe oplossing is dus meer dan welkom.

De problematiek speelt bij werknemers die vanwege kortlopende dienstverbanden worden geconfronteerd met de afkoop van hun kleine pensioen. Hun pensioenvoorziening zal fors verbeteren als deze kleine pensioenen zoveel mogelijk binnen het systeem van waardeoverdracht worden gebracht.

Waardeoverdracht

Om het systeem van waardeoverdracht van kleine pensioenen goed te kunnen laten functioneren, is het belangrijk dat het zo eenvoudig en automatisch mogelijk wordt ingericht. Beperkende factoren moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Onderdekking

Het is daarom de bedoeling om de huidige opschortende werking bij onderdekking niet te laten gelden bij deze automatische waardeoverdracht. Tevens moet er geen mogelijkheid zijn tot bezwaarmaking van de gewezen deelnemers tegen de automatische waardeoverdracht. De waardeoverdracht vindt plaats naar de pensioenuitvoerder van de dan actieve werkgever van de betreffende deelnemer.

Toetsing

Wanneer een gewezen deelnemer niet direct met een nieuwe baan start, of gaat werken zonder pensioen op te bouwen, kan er nog geen overdracht van pensioenaanspraken plaatsvinden. De overdragende uitvoerder zal daarom elk jaar moeten toetsen of de situatie veranderd is en of het kleine pensioen inmiddels kan worden overgedragen.

Stopbrief

Deze wijziging van het waardeoverdrachtsysteem betekent dat uitvoerders hun deelnemers erop moeten wijzen, in bijvoorbeeld de stopbrief, dat automatische waardeoverdracht van een klein pensioen kan plaatsvinden. Daarnaast blijft het bestaande recht op vrijwillige waardeoverdracht van pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden bestaan..

 

Lees meer over
Schulden huishoudens lopen licht op

Schulden huishoudens lopen licht op

Volgens het CBS hadden Nederlandse huishoudens eind juni 2017 een gezamenlijke schuld van 760 miljard euro. Dat is zo’n 3 miljard euro meer dan aan het einde...

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde...

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

"Nazorg: doe als de dierenarts, wees relevant en betrokken op het juiste moment." Dat schrijft Esther Vuijsters in de maandelijkse blog van Lindenhaeghe op VVP Online....

Relevant en betrokken op het juiste moment

Relevant en betrokken op het juiste moment

Door Esther Vuijsters (Lindenhaeghe) Het is geen geheim dat veel adviseurs worstelen met het fenomeen ‘nazorg’. Nazorg is in feite de appendix van het...

Belasting bij scheef huwelijksvermogen (partnercontent Lindenhaeghe)

Belasting bij scheef huwelijksvermogen (partnercontent Lindenhaeghe)

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt vanaf volgend jaar. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt de standaard. In principe blijven alle bezittingen...

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen (partnercontent Lindenhaeghe)

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen (partnercontent Lindenhaeghe)

Het einde van 2017 nadert, tijd om de balans op te maken. Zo gaat er per 1 januari 2018 het één ander veranderen in de eigenwoningregeling en de hypothecaire...