Permanent goed vakmanschap

section1_page28_article25_1.jpg

De open norm ‘Permanent Actueel vakbekwaam’ lijkt soms in de schaduw van de diplomaplicht te staan. Dit vind ik onterecht. Niet alleen omdat deze norm essentieel is voor het verbeteren van de kwaliteit van de financiële dienstverlening, maar ook omdat op dit gebied veel goede initiatieven worden ontplooid.

Wanneer kinderen wordt gevraagd wat zij later willen worden, is het antwoord vaak dokter, onderwijzer, artiest of brandweerman. Uit onderzoek blijkt dat deze keuze voor hun ‘droomberoep’ wordt ingegeven vanuit de wens iets voor anderen te willen betekenen. Deze wens speelt tevens een grote rol bij de uiteindelijke beroepskeuze, ondanks dat slechts één op de tien mensen op latere leeftijd kiest voor het beroep dat ze als kind ambieerden. Weinig kinderen streven een functie in de financiële sector na. Dit geldt overigens ook voor de functie van toezichthouder.

Gelukkig kiezen uiteindelijk velen voor een beroep in de financiële sector. Dit vanwege mogelijkheden of kansen die voorbij kwamen, maar vooral vanwege de passie voor het vak en het gevoel iets te kunnen betekenen voor de klant. En laten we wel wezen: een medewerker in de financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol bij het realiseren van financieel welzijn van de consument.

De afgelopen jaren heb ik veel gesproken met medewerkers van aanbieders en met adviseurs en bemiddelaars. In deze gesprekken viel mij op dat de grootste gemene deler om in de sector te werken, de passie voor het vak is. Hierbij neem ik tevens een parallel waar tussen de mate waarin iemand gepassioneerd is voor het vak en het niveau waarop invulling wordt gegeven aan de open norm ‘permanent actueel vakbekwaam’. Hoe meer passie voor het vak en de klant, hoe beter de open norm wordt ingevuld.

Deze open norm is een van de vakbekwaamheidseisen en heeft als doel de kwaliteit van de financiële dienstverlening te verbeteren. Alle klantmedewerkers binnen een financiële onderneming moeten doorlopend nieuwe actualiteiten tot zich nemen en kunnen toepassen in hun werkzaamheden. Hierdoor kan de klant er op rekenen dat in contactmomenten goede, actuele informatie wordt verstrekt of wordt meegenomen in het advies. Hoe de norm wordt ingevuld is vormvrij en kan worden aangepast op de eigen praktijksituatie.

In de praktijk zie ik veel verschillende manieren waarop deze norm wordt ingevuld. Ondanks de wisselende invulling, wordt in de meeste gevallen aan de norm voldaan. Hiervan is al een aantal voorbeelden belicht in nieuwsbrieven en op de website van de AFM. Gelukkig zijn er meer voorbeelden. Zoals een familiekantoor nabij de Duitse grens waar ze een combinatie van acties ondernemen, zoals in house -trainingen, actieve informatiedeling en dagen waarbij ervaren adviseurs met elkaar meelopen. Of een groep zelfstandige adviseurs in de regio Utrecht die samenkomen om kennis te delen en lastige casussen door te spreken.

Daarnaast zetten diverse stakeholders, zoals opleidingsinstituten en brancheorganisaties, initiatieven neer om op hun eigen manier bij te dragen. Deze initiatieven zijn een invulling van de open norm en in sommige gevallen van een bovenwettelijk niveau. Deze initiatiefnemers tonen ambitie om de financiële dienstverlening te verbeteren. Dat de markt op deze manier verantwoordelijkheid neemt, is positief voor de consument. Het draagt immers bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening doordat de consument goede, actuele informatie wordt verstrekt, actualiteiten worden meegenomen in adviezen en vaardigheden van de klantmedewerker verder worden ontwikkeld.

Ondanks dat u als kind wellicht nog droomde van een bestaan als dokter of brandweerman, heeft u bewust gekozen voor een functie in de financiële sector. Dat is positief omdat u in deze functie een essentiële bijdrage kan leveren aan het financieel welzijn van mensen – uw klanten . Door permanent goed vakmanschap te tonen optimaliseert u de belangrijke rol die u speelt in het leven van uw klant. n

Joris Blaauw werkt als toezichthouder bij de AFM aan verschillende projecten die zich zowel op banken en verzekeraars als op adviseurs en bemiddelaars richten. Sinds 2013 is hij projectleider voor het onderwerp vakbekwaamheid.

Reacties op deze column zijn welkom op: vakbekwaamheid@afm.nl

‘Hoe meer passie voor het vak en de klant, hoe beter de open norm wordt ingevuld’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM consulteert herziene beleidsregel informatieverstrekking

AFM consulteert herziene beleidsregel informatieverstrekking

De AFM consulteert de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en...

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

De AFM focust zich in 2018 in het toezicht op de top 10-risico's in de financiële sector. "Bestaande problemen willen we oplossen en nieuwe risico’s...

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

"Innovatieve producten en diensten brengen kansen met zich mee, zoals het stimuleren van veilig gedrag en meer toegankelijk (robo)advies. De ontwikkelingen moeten...

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

De AFM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 20 december 2017, om meer duiding te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht. Volgens...

Raaijmakers weg bij AFM

Raaijmakers weg bij AFM

Karina Raaijmakers vertrekt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze begint op 1 april als directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit...

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs en bemiddelaars gaan minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Droegen zij tot nu toe 21,2 procent van de totale kosten bij, dit...