Recht op volwaardig advies bij renteherziening

Kifid 2017 (deel logo)

Hypotheken

-Privaatrechtelijk hebben een consument en een adviseur het recht om afspraken te maken over de inhoud van de dienstverlening die de adviseur aan de consument zal verlenen. In beginsel kan de consument niet op een verdergaande dienstverlening aanspraak maken dan met de adviseur is overeengekomen. Maken adviseur en consument echter géén concrete afspraken over de inhoud van de dienstverlening, dan geeft de jurisprudentie aan dat de consument minimaal een prestatie mag verwachten zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur in een soortgelijke situatie zou hebben geleverd.

In deze klacht formuleert de geschillencommissie wat een consument in zo’n situatie -waarin dus geen afspraken zijn gemaakt over de exacte inhoud van de dienstverlening- van een adviseur mag verwachten als het gaat om een renteherzieningsvoorstel.

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij bij het bespreken van een renteherzieningsvoorstel de inhoud van het voorstel van de financier bespreekt, de wensen van de relatie inventariseert, de consequenties van deze wensen bespreekt en indien gewenst een onderbouwd advies verstrekt. - Uitspraak 2017-576

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...