Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

Schade

-De aanbieder sluit een groepsverzekeringsovereenkomst met een creditcardmaatschappij. De creditcardmaatschappij maakt vervolgens reclame met onder meer de mededeling ‘Uw aankopen 100% verzekerd tegen verlies en diefstal’.

De consument in kwestie raakt tijdens een reis een aantal met de creditcard gekochte goederen, waaronder een iPhone, kwijt. De aanbieder weigert uitkering, omdat in de polisvoorwaarden is opgenomen dat uitsluitend schade door diefstal is gedekt. Diefstal van elektronische instrumenten is daarbij uitgesloten.

De geschillencommissie stelt de consument echter in het gelijk. De commissie stelt voorop dat een verzekeringsovereenkomst niet alleen de rechtsgevolgen heeft die partijen in het polisblad van de verzekering en de toepasselijke voorwaarden zijn overeengekomen, maar ook die, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Dit vloeit voort uit artikel 6, 248 lid 1 BW. De informatie die op de website van de creditcardmaatschappij is gepubliceerd, maakt in beginsel geen onderdeel uit van de verzekering die de consument is aangegaan. Een verzekeraar dient in zijn reclame-uitingen echter geen verkeerde voorstelling van zaken te geven (Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) 5 mei 2014, uitspraak 14-001).

Hoewel de partijen niet zijn overeengekomen dat de informatie op de website van de creditcardmaatschappij deel uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst, mocht de consument naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval op grond van de informatie op de website erop vertrouwen dat de verzekering ook dekking biedt in geval van verlies van goederen. De informatie is afkomstig van de creditcardmaatschappij, de polishouder van de verzekering. Daarmee is de informatie afkomstig uit de invloedssfeer van verzekeraar.

Nu de bewoordingen ‘100% dekking’ zijn gebruikt, kan de verzekeraar geen beroep doen op de in de voorwaarden opgenomen uitsluitingen. Dit betekent dat ook de schade aan de iPhone vergoed moet worden.

- Uitspraak 2017 - 621

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Nieuwe risico's: do's and don'ts in de adviespraktijk

Nieuwe risico's: do's and don'ts in de adviespraktijk

"De moderne werkwijze van de creatieve ondernemende particulier of ondernemer zorgen voor nieuwe risico’s die vragen om nieuwe adequate inventarisaties en...

Tips en valkuilen bij contra-expertise

Tips en valkuilen bij contra-expertise

Verzekeraars laten bij grote en complexe brandschades de omvang en oorzaak van de schade vaststellen door een schade-expert. Schade is al vervelend genoeg, dan wil...

Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Een verzekerde dient bij zijn verzekeraar aan te geven dat hij gebruik wil maken van een contra-expert. Deze contra-expert dient ook te handelen volgens de Gedragscode...

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

"Innovatieve producten en diensten brengen kansen met zich mee, zoals het stimuleren van veilig gedrag en meer toegankelijk (robo)advies. De ontwikkelingen moeten...

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Brommer geen rondvliegend voorwerp

Brommer geen rondvliegend voorwerp

SCHADE - De geparkeerde bromfiets van de consument waait omver en raakt beschadigd. De polisvoorwaarden van zijn verzekering geven aan, dat schade aan het verzekerd...