Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

Kifid LOGO 2017

SCHADE - De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand dat de consument 65 jaar wordt. Nadien verhoogt de overheid de AOW leeftijd. Verzekeraar past op 1 januari 2014 de voorwaarden en de premie aan. Daardoor loopt de AOV-verzekering door tot de AOW-leeftijd, tot een maximum van 67 jaar. Deze aanpassing geldt niet voor verzekerden die op dat moment arbeidsongeschikt zijn. De consument is op dat moment op dat moment arbeidsongeschikt. De consument eist dat hij ook in aanmerking komt van deze aanpassing gebruik te maken. Immers, hij valt nu buiten zijn schuld in een financieel gat. De verzekeraar weigert dit.

De geschillencommissie is het met de verzekeraar eens. Naar het oordeel van de commissie staat het verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s. Verzekeraar mocht er dus voor kiezen om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, niet de mogelijkheid te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn tot voorbij de in de voorwaarden vastgelegde einddatum tot de ingangsdata van hun AOW-uitkering. Bij de beoordeling van de keuze van verzekeraar speelt ook een rol, dat bij het aangaan van een (nieuwe) verzekering sprake moet zijn van onzekerheid (artikel 7:925 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)). Bij verzekerden die op 1 januari 2014 al ziek waren, heeft het verzekerde risico zich al verwezenlijkt en is dus geen sprake meer van een onzeker voorval. - Uitspraak 2017 - 538

Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...