Verzekeraar hoeft koffietafel niet te vergoeden

Kifid 2017 (deel logo)

Leven

-De consument heeft in 1957 een uitvaartverzekering afgesloten. Op het polisblad verplicht de aanbieder zich ‘bij overlijden van elk hunner te zullen zorgdragen voor een zeer goed verzorgde begrafenis volgens omschrijving aan de achterzijde van deze polis’. Op de achterzijde van de polis staat vermeld: ‘De verzekering heeft ten doel bij overlijden van een verzekerde zorg te dragen voor een R.K. Uitvaartdienst, zoals plaatselijk om 10.00 uur gebruikelijk is, met daaropvolgende begrafenis. Gezongen H. Mis van Requiem met assistentie (H. Mis met 3 Heren) - 10 jaar grafrechten lijkwade en afleggen - eiken kist, met nikkel beslag en afneembaar kruis - lijkwagen of lijkauto - 2 volgwagens - 2 aansprekers - 8 dragers - rozenkransgebed in de kerk - max. 100 bidprentjes - 50 rouwbrieven - gebruik van rouwkamer - eventuele transportkosten van de overledene naar woonhuis (binnen Nederland). Alles uitgevoerd volgens plaatselijk gebruik’.

Na het overlijden van een van de verzekerde weigert de verzekeraar de kosten van de condoleance en koffietafel te vergoeden met als argument dat dit niet in de polisvoorwaarden is gespecificeerd en van de verzekeraar niet verwacht kan worden ‘op de hoogte te zijn van alle plaatselijke gebruiken in Nederland’.

De geschillencommissie wijst de klacht van de consument af en overweegt daarbij onder meer dat de condoleance met koffietafel nu eenmaal niet in de specificatie is opgenomen. Ook komt de commissie tot de volgende opvallende taalkundige ontleding van het aanbod van de verzekeraar: een begrafenis is, anders dan consument betoogt, de ter aarde bestelling van de overledene. Een condoleance kan wel onderdeel uitmaken van een uitvaart(-dienst), maar niet van een begrafenis. Ook hier geldt dat consument redelijkerwijs niet heeft mogen aannemen dat onder deze dekkingsomschrijving ook een condoleance met koffietafel zou zijn begrepen.

- Uitspraak 2017-598

 

Lees meer over
Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Kifid: rentewisselingen Interbank aanvaardbaar

Interbank heeft de vrijheid om de rente aan te passen niet gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, aldus de...

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Kifid wijst adviseur terecht die tekort schoot in zorgplicht

Adviseurs dienen consumenten te wijzen op de opschortende werking van een inboedelverzekering, zo blijkt uit een uitspraak 2018-017 van de Geschillencommissie van...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

UIT VVP 10: 'Leren van Kifid-uitspraken Schade' Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

Uit VVP 10: leren van Kifid-uitspraken LEVEN In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...