Verzekeraar moet buitengerechtelijke kosten vergoeden

SCHADE – Consument veroorzaakt een schade en doet in dat kader een beroep op zijn AVP. De verzekeraar weigert uitkering van deze schade. De consument doet daarop een beroep op een deskundige om hem in zijn discussie met de verzekeraar bij te staan. De geschillencommissie stelt vast dat artikel 6:96 lid 2 BW voor vergoeding in aanmerking laat komen:

• redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

• redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

De geschillencommissie meent dat in deze zaak aan de eis van de dubbele redelijkheidstoets is voldaan en veroordeelt de verzekeraar € 50 te betalen voor de kosten van ondersteuning voorafgaand aan de fase dat de klacht werd voorgelegd aan de geschillencommissie en € 50 voor de bijstand in het kader van de procedure bij de geschillencommissie.

Deze uitspraak is onder meer van belang voor consumenten met een WA-autoverzekering die door schuld van een derde schade oplopen aan hun auto. Indien het voor de consument noodzakelijk is voor het verhalen van deze schade ondersteuning van een derde in te roepen en de kosten van deze derde redelijk zijn, dan zal de aansprakelijke partij ook deze kosten van bijstand moeten vergoeden – Uitspraak 2017 – 117

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...