Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

Kifid LOGO 2017

SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat er bij schade inderdaad geen eigen risico is, tenzij er sprake is van het vallen van onder meer een mobiele telefoon. Consument lijdt schade als gevolg van een val van haar mobiele telefoon. De consument claimt de volledige schade met de stelling dat de verzekeraar op het polisblad dan maar had moeten vermelden dat in sommige gevallen toch een eigen risico geldt ondanks de afkoop van het eigen risico.

De geschillencommissie is het met de verzekerde eens. De commissie stelt voorop dat een verzekerde mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de inhoud van het polisblad. Op het polisblad staat dat het eigen risico is afgekocht. Derhalve mocht consument ervan uitgaan dat hij -ook bij val-en stootschade aan zijn telefoon-geen eigen risico verschuldigd zou zijn. Dat het polisblad en de verzekeringsvoorwaarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat in het polisblad wordt vermeld dat in de voorwaarden nadere informatie kan worden gevonden over eigen risico’s, doet daar niet aan af. Consument hoefde er, gezien de niet voor meerderlei uitleg vatbare vermelding ‘eigen risico afgekocht’ in het polisblad, niet op bedacht te zijn dat er nog sprake was van een uitzondering. Het had op de weg van verzekeraar gelegen om deze uitzondering ten aanzien van val-en stootschade nadrukkelijk op het polisblad te vermelden. -Uitspraak 2017 -523

Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...