Voor informeel advies gelden gelijke eisen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - In deze casus staat vast, dat er sprake is geweest van een informeel advies waaraan geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag lag. Er is geen adviesrapport opgesteld. Evenmin zijn door de adviseur aan de consument advieskosten in rekening gebracht.

Volgens vaste jurisprudentie geldt bij een formeel advies als uitgangspunt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht, dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

In deze uitspraak komt de geschillencommissie tot de voor de adviespraktijk belangrijke algemene uitspraak: Niettemin gaat de commissie in het volgende er veronderstellende wijze vanuit dat dit uitgangspunt ook van toepassing is op een informeel advies. - Uitspraak 2017 - 530

Lees meer over
Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Verzekeraar vrij in weigeren verzekeringsaanvraag

Een verzekeraar is vrij om naar eigen inzichten te bepalen of een verzekeringsaanvraag gehonoreerd wordt of niet, zo blijkt uit uitspraak 2017-654 van de GeschillenCommissie...

Verzekeraar hoeft  AOW-gat niet te dichten

Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

Uit VVP 8: SCHADE: De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag...

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseur moet klant wijzen op aanbieders waar niet mee wordt samengewerkt

Adviseurs dienen de klant ook te wijzen op mogelijkheden bij aanbieders waarmee niet wordt samengewerkt. Dit valt af te leiden uit de uitspraak 2017-650 van de GeschillenCommissie...

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Kifid: betalingsachterstand geen reden om geen schade uit te keren

Ondanks een betalingsachterstand van de verzekerde moet Aegon de schadeclaim van 3400 euro toch uitkeren. Aegon kan zich, met andere woorden, niet beroepen op een...

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Uit VVP 8: Leren van Kifid-uitspraken... LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van...

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Schade door misbruik bankpas voor driekwart vergoed

Bij een woninginbraak worden pinpassen en pincodes ontvreemd en een bedrag van 3.380 euro gepind. De bank wil de schade niet vergoeden omdat de consument 'grof nalatig'...