Voor informeel advies gelden gelijke eisen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - In deze casus staat vast, dat er sprake is geweest van een informeel advies waaraan geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag lag. Er is geen adviesrapport opgesteld. Evenmin zijn door de adviseur aan de consument advieskosten in rekening gebracht.

Volgens vaste jurisprudentie geldt bij een formeel advies als uitgangspunt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht, dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

In deze uitspraak komt de geschillencommissie tot de voor de adviespraktijk belangrijke algemene uitspraak: Niettemin gaat de commissie in het volgende er veronderstellende wijze vanuit dat dit uitgangspunt ook van toepassing is op een informeel advies. - Uitspraak 2017 - 530

Lees meer over
Kifid: consumenten klagen onterecht over boeterente Direktbank

Kifid: consumenten klagen onterecht over boeterente Direktbank

Een tweetal consumenten dat het niet mee eens was met de boeterente die de Direktbank oplegde, zijn door de Geschillencommissie Kifid in het ongelijk gesteld. Dit...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Uit Leren van Kifid-uitspraken Schade in VVP 10: SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering,...

Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Uit VVP 10, Leren van Kifid-uitspraken, hypotheken... HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die er geen begrip voor heeft, dat een bank geen...

Floater niet gelezen, schade voor consument

Floater niet gelezen, schade voor consument

Schade -Een consument sluit bij een direct writer een verzekering voor zijn nieuwe auto met een waarde van ruim 75.000 euro. Deze auto wordt vervolgens gestolen....

Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

  Leren van Kifid-uitspraken: Schade (uit VVP 9).   De aanbieder sluit een groepsverzekeringsovereenkomst met een creditcardmaatschappij....

Bespreek verwacht eindbedrag regelmatig

Bespreek verwacht eindbedrag regelmatig

Leren van Kifid-uitspraken: leven. Uit VVP 9. In 1987 sluit de verzekerde een hypotheek voor 175.000 gulden. Er wordt een levensverzekering, met de naam Hypotheekaflossingsverzekering,...