Voor informeel advies gelden gelijke eisen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - In deze casus staat vast, dat er sprake is geweest van een informeel advies waaraan geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag lag. Er is geen adviesrapport opgesteld. Evenmin zijn door de adviseur aan de consument advieskosten in rekening gebracht.

Volgens vaste jurisprudentie geldt bij een formeel advies als uitgangspunt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht, dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

In deze uitspraak komt de geschillencommissie tot de voor de adviespraktijk belangrijke algemene uitspraak: Niettemin gaat de commissie in het volgende er veronderstellende wijze vanuit dat dit uitgangspunt ook van toepassing is op een informeel advies. - Uitspraak 2017 - 530

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Leren van Kifid-uitspraken, LEVEN. Uit VVP 2, maart 2018 Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

Recht schadevergoeding verjaart na 5 jaar

HYPOTHEKEN - Hoe lang kan een klant de adviseur aansprakelijk stellen voor verkeerd gegeven adviezen? Waar het gaat om verjaring, legt de Geschillencommissie artikel...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

  LEVEN - De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar haar premies voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen....

Rentestand van extranet telt niet

Rentestand van extranet telt niet

HYPOTHEKEN - Extranet is een communicatiekanaal tussen geldverstrekker en adviseur. De adviseur kan zijn adviezen aan de consument mede baseren op de informatie...

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

Adviseur moet betalen voor nutteloze verzekering

LEVEN - Een financieel adviseur behoort in het kader van nazorg zijn klant actief en op eigen initiatief te waarschuwen indien de verzekering geen dekking meer...