Voorbeeldrendement van 10,9 procent ‘in de tijd bezien’

LEVEN – Consument heeft op 1 april 1988 een beleggingsverzekering afgesloten. De verzekering wordt verpand aan de bank waar consument een hypothecaire geldlening (intrest only) heeft afgesloten. Voorafgaand aan het sluiten van de levensverzekering heeft de consument van de verzekeraar een brochure ontvangen waarin onder meer staat vermeld:

• “U betaalt geen aflossingen op de hypotheekschuld maar premies voor de beleggingsverzekering”.

• “U mag er rustig vanuit gaan dat er na aflossing van de hypotheek nog een ruim bedrag voor u overblijft”.

In een cijfervoorbeeld in de brochure wordt gewerkt met een voorbeeldrendement van 10,9 procent. Op expiratiedatum blijkt het uit te keren kapitaal onvoldoende om de hypotheekschuld af te lossen. Er resteert een restschuld van 10.000 euro.

De geschillencommissie wijst een vordering tot schadevergoeding af en overweegt daarbij onder meer het volgende: “Hoewel de Commissie van mening is dat de toonzetting van de brochure uit 1988 niet de voorkeur verdient, dienen inhoud en toonzetting van de brochure te worden beoordeeld naar de situatie van destijds. De Commissie stelt in dit verband vast dat de brochure weliswaar wervende teksten bevat maar deze teksten niet zodanig van aard zijn dat de consument daaraan jegens de verzekeraar afdwingbare aanspraken zou kunnen ontlenen.

“Hier komt bij dat het een feit van algemene bekendheid is dat aan beleggen risico’s kleven waarbij resultaten uit het verleden en prognoses geen garantie bieden voor de toekomst. De consument had dan ook kunnen en moeten weten dat het risico bestond dat het in de brochure genoemde voorbeeldrendement van 10,9 procent niet behaald zou worden en de waarde van de verzekering mogelijk niet voldoende zou zijn om de hypothecaire geldlening geheel af te lossen” – Uitspraak 2017 – 275

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...