Voorkom elektrabrand en ontploffende smartphones

Een bekendheids-en belendingenclausule biedt een verzekerde extra zekerheid over de status van te verzekeren bedrijfsgebouw. Bij aanvang van de gebouwenverzekering geeft de verzekeraar zo nodig opdracht tot een technische inspectie om een adequaat beeld te krijgen van het (brand)risico. Tegenwoordig wordt daar de erkenningsregeling VIER voor toegepast.

De brandinspectie is belangrijk voor beide partijen, zowel voor de verzekerde als de verzekeraar. Als later blijkt dat het object qua risico ongunstiger is dan eerder ingeschat, dan kan de verzekeraar daar niet ten nadele van de verzekerde op terugkomen, dankzij de bekendheidsen belendingenclausule.

Inspecteren van brandrisico

Elektriciteit is een van de potentiële ontstekingsbronnen en het is een veelvoorkomende oorzaak van brand en brandschade. Men spreekt in de praktijk wel van ‘elektrabranden’. Door een defect, verkeerd gebruik of ondeskundig installatiewerk kan er ergens in de elektrische installatie bovenmatige warm

teontwikkeling ontstaan. Deze warmteontwikkeling kan leiden tot een brand, vooral als het elektrische gebrek zich in de buurt van een brandbare stof bevindt. Door bijvoorbeeld te weinig wandcontactdozen en ondeskundig gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen, komt het vaak voor dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het gebruik en de omstandigheden.

Het voorkomen van elektrabranden staat hoog op de agenda bij verzekeraars en technische inspecteurs. De installatiebranche, verzekeraars en technische inspecteurs hebben samen een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektrische installaties: de erkenningsregeling Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER). Deze erkenningsregeling is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert. Zij ontwikkelt standaarden voor vakbekwaamheidseisen, inspectievormen en rapportages en borgt de toepassing daarvan. Erkenningsregeling VIER is specifiek bestemd voor het mkb en is vooral gericht op (brand)risicoreductie. De meeste verzekeraars accepteren deze manier van inspecteren.

Nieuwe risico’s

Dat een nieuwe manier van inspecteren nodig is, komt vooral door het feit dat er steeds meer nieuwe types elektrische apparaten in gebruik zijn. Denk aan zonnepanelen, smartphones en tablets. Deze apparaten brengen nieuwe – en andere – brandrisico’s met zich mee. Iedereen kent de verhalen van de spontaan ontbrandende iPhones. De lithium-ion batterij in de iPhone veroorzaakt een chemische reactie als deze leegloopt, waardoor de batterij warm wordt. Dus als een iPhone te lang in de zon ligt of langdurig is opgeborgen in een broekzak, kan hij oververhit raken en in brand vliegen.

De VIER-inspectie voldoet aan de NTA 8220, dat staat voor ‘Nederlandse technische afspraak’. Als verzekeraars verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt. Deze beoordeling bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. Om er zeker van te zijn dat je iPhone niet spontaan ontploft als deze naast je op je bureau ligt.

Lees meer over
Nu CDFD en overheid nog (blog Lindenhaeghe)

Nu CDFD en overheid nog (blog Lindenhaeghe)

(door Esther Vuijsters) Het mooie van het werken bij een opleider mét opleidingslocatie op het hoofdkantoor, is dat je nog eens een cursist spreekt. Iemand...

Nu CDFD en overheid nog

Nu CDFD en overheid nog

Door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe Het mooie van het werken bij een opleider mét opleidingslocatie op het hoofdkantoor, is dat je nog eens een cursist spreekt....

Schulden huishoudens lopen licht op

Schulden huishoudens lopen licht op

Volgens het CBS hadden Nederlandse huishoudens eind juni 2017 een gezamenlijke schuld van 760 miljard euro. Dat is zo’n 3 miljard euro meer dan aan het einde...

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde...

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

"Nazorg: doe als de dierenarts, wees relevant en betrokken op het juiste moment." Dat schrijft Esther Vuijsters in de maandelijkse blog van Lindenhaeghe op VVP Online....

Relevant en betrokken op het juiste moment

Relevant en betrokken op het juiste moment

Door Esther Vuijsters (Lindenhaeghe) Het is geen geheim dat veel adviseurs worstelen met het fenomeen ‘nazorg’. Nazorg is in feite de appendix van het...