Wanneer is er sprake van een uitrit?

section1_page40_article49_1.jpg

SCHADE – Artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens schrijft voor dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren het overige verkeer voor moeten laten gaan. Onder bijzondere manoeuvre wordt mede verstaan een inrit oprijden. In deze casus slaat de consument een ‘weg’ in en komt in botsing met een auto die achteruitrijdt. Ook achteruitrijden is een bijzondere manoeuvre.

De verzekeraar stelt dat de weg een inrit was. De consument beweert dat dit een weg was. De geschillencommissie oordeelt als volgt: “Volgens vaste rechtspraak wordt een weg als uit- of inrit beschouwd indien deze weg een beperkte bestemming heeft en deze beperkte bestemming kenbaar is voor alle verkeersdeelnemers ter plaatse, zoals de inrit van een woonhuis, of indien deze weg ter hoogte van de aansluiting op de andere weg de fysieke kenmerken van een uitrit vertoont. Kenbaarheid kan voortvloeien uit borden, breedte, bestrating, doorlopende trottoirs of hoogteverschillen.”

Nu beide bestuurders een bijzondere manoeuvre uitvoerden én artikel 54 RVV geen voorrangsregels geeft ten aanzien van bijzondere manoeuvres onderling, deelt de Commissie het oordeel dat beide bestuurders in gelijke mate hebben bijgedragen aan de schade – Uitspraak 2017 – 289

Lees meer over
Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

Schending zorgplicht kost BinckBank half miljoen euro

BinckBank is deels verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan een klant door een vermogensbeheerder zonder vergunning en moet de klant 500.000 euro vergoeden...

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Adviseur boet voor verzwijgen provisie

Uit VVP 1, 2018: Leren van Kifid-uitspraken Leven In 2006 heeft de klant een pensioenverzekering afgesloten. De adviseur heeft hiervoor destijds een offerte...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Leren van KIFID-uitspraken: HYPOTHEKEN. Uit VVP 1, februari 2018 In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend...

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Goudbaren behoren tot inboedel

Goudbaren behoren tot inboedel

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel...

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...