Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Patiënten zijn niet altijd tevreden over de dienstverlening van zorgverleners. De patiënt wil dat hij gehoord wordt en verwacht dat de zorgverlener binnen een redelijke termijn met een reactie komt. Om dit meer handen en voeten te geven is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg is, waaraan zorgverleners moeten voldoen om deze kwaliteit te borgen en waar patiënten terecht kunnen met een klacht over de zorg.

Een situatieschets: Bram (59) heeft een afspraak bij zijn huisarts. Hij vertelt zijn huisarts dat hij al een paar weken last heeft van pijn in zijn onderrug. Bram is weliswaar stratenmaker, maar hij heeft nog nooit eerder rugproblemen gehad. De huisarts hoort het verhaal aan

en schrijft een pijnstiller voor. Bram neemt geen genoegen met deze diagnose en vraagt of hij kan worden doorverwezen naar een specialist. Het voelt niet goed. De huisarts blijft bij zijn standpunt en weigert Bram door te verwijzen. Waar kan Bram nu eigenlijk terecht als hij een klacht wil indienen over de zorg die hij heeft ontvangen van zijn huisarts? Deze vraag wordt sinds 1 januari 2016 beantwoord in de Wkkgz.

Inhoud wkkgz

De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De Wkkgz heeft de volgende aandachtsgebieden:

1. een betere en snelle aanpak van klachten;

2. het veilig kunnen melden van incidenten door zorgmedewerkers;

3. een sterkere positie voor de patiënt;

4. een uitbreiding van de meldplicht van zorgaanbieders.

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorgaanbieders. Er kan dan gedacht worden aan zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Niet alleen verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten vallen onder de Wkkgz, maar ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van patiënten beoordelen of patiënten medisch begeleiden. Zelfs aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen moeten zich aan de Wkkgz houden.

Lees meer over
Nu CDFD en overheid nog (blog Lindenhaeghe)

Nu CDFD en overheid nog (blog Lindenhaeghe)

(door Esther Vuijsters) Het mooie van het werken bij een opleider mét opleidingslocatie op het hoofdkantoor, is dat je nog eens een cursist spreekt. Iemand...

Nu CDFD en overheid nog

Nu CDFD en overheid nog

Door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe Het mooie van het werken bij een opleider mét opleidingslocatie op het hoofdkantoor, is dat je nog eens een cursist spreekt....

Schulden huishoudens lopen licht op

Schulden huishoudens lopen licht op

Volgens het CBS hadden Nederlandse huishoudens eind juni 2017 een gezamenlijke schuld van 760 miljard euro. Dat is zo’n 3 miljard euro meer dan aan het einde...

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde...

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)

"Nazorg: doe als de dierenarts, wees relevant en betrokken op het juiste moment." Dat schrijft Esther Vuijsters in de maandelijkse blog van Lindenhaeghe op VVP Online....

Relevant en betrokken op het juiste moment

Relevant en betrokken op het juiste moment

Door Esther Vuijsters (Lindenhaeghe) Het is geen geheim dat veel adviseurs worstelen met het fenomeen ‘nazorg’. Nazorg is in feite de appendix van het...