Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

Vuurtoren (licht)

In eerdere bijdragen in dit katern zijn al diverse juridische en compliance aspecten van het thema zorgplicht belicht. Zo kan het belang van het goed vastleggen van afspraken niet genoeg worden benadrukt. Zorgplicht is niet alleen lastig, maar biedt ook commerciële kansen.

Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur of bemiddelaar. Het is nu eenmaal verplicht om je klanten over bepaalde zaken te informeren. Maar het biedt ook goede mogelijkheden om met je klanten in contact te blijven en zo een relatie op te bouwen. Als je klant op zoek is naar een nieuw financieel product of ergens advies over wil, zal hij hoogstwaarschijnlijk eerder aan jou denken.

Veranderingen in weten regelgeving, productwijzigingen of aangepaste voorwaarden; het zijn allemaal momenten waarop je verplicht contact moet zoeken met je klant. Het zijn ook mooie gelegenheden om je te verdiepen in de financiële situatie van je klant en de tijd te nemen voor extra advies. Uit de gedragswetenschap weten we dat klanten eerder en sneller in beweging komen als je ze niet alleen informeert, maar ook duidelijk maakt wat er van hen verwacht wordt naar aanleiding van de informatie. Het helpt als je de informatie vertaalt naar vragen die voor henzelf van belang zijn.

Verandert, bijvoorbeeld, de hypotheekrenteaftrek, dan moet je je klant daarover informeren. Je kunt ook een stapje verder gaan en de voor en nadelen van vervroegd aflossen op de hypotheek in kaart brengen. Met een dergelijke kleine investering in tijd toon je niet alleen betrokkenheid, maar laat je ook duidelijk je toegevoegde waarde zien. Zo is de klant eerder geneigd tijdig gebruik te maken van je dienstverlening.

Verschillende vormen

Afhankelijk van de diensten die je wilt verlenen en de behoeften van je klant, kun je kiezen voor verschillende product of dienstvormen om deze aan te bieden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een abonnement aan te bieden of om te werken met een vast tarief per verrichting. Periodiek bespreek je dan of bestaande verzekeringen en de daarbij behorende dekking en voorwaarden nog wel passen bij je klant. Of je kunt ontwikkelingen in de markt – zoals waardeontwikkeling van vastgoed – of in de persoonlijke situatie van de klant – zoals een andere baan of gezinsuitbreiding – vertalen naar een benodigde aanpassing van bestaande producten of een advisering van nieuwe oplossingen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Duidelijk onderscheid maken

Zorgplicht biedt dus kansen om de verplichte informatievoorziening vanuit de Wft te combineren met een eigen invulling van de zorgplicht en dat gezamenlijk aan te bieden. Maak in de vastlegging van afspraken wel duidelijk onderscheid tussen de twee. Adfiz biedt hierbij ondersteuning door voorbeelden van dienstverleningsmodellen en uitwerkingen van informatievoorziening ter beschikking te stellen.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Lees meer over
Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap....

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

De winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2017, uitgevoerd door Tevreden.nl zijn: Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Over de hele linie...

Adfiz-voorzitter: "Ongevraagde transparantie is heilloos idee"

Adfiz-voorzitter: "Ongevraagde transparantie is heilloos idee"

"Ongevraagde transparantie is een heilloos idee. Het werkt niet, het lost niets op, en het veroorzaakt wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt...

Vaker verhalen over de waarde van advies

Vaker verhalen over de waarde van advies

"Adviseurs grossieren in indrukwekkende verhalen en zijn trots genoeg om ze ook te vertellen." Dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn column op de website...

Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek

Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek

De genomineerden van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn bekend. Donderdag 11 januari 2018 worden tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt. Per...

Data wissen als klant het vraagt

Data wissen als klant het vraagt

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In de vorige uitgave, VVP 9, heeft Adfiz kort aangeduid wie deze...