Zorgplicht is niet gratis

In deze rubriek over de invulling van de zorgplicht zijn we al ingegaan op de KiFiD-uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement, de lusten en lasten van nazorg en de mogelijkheid om afspraken te maken over de verdeling van de zorgplicht. Deze keer staat de vraag centraal of de wettelijke zorgplicht gratis moet zijn of dat je hiervoor een vergoeding mag vragen.

KiFiD heeft in 2016 een uitspraak gedaan die bij adviseurs en bemiddelaars tot veel vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Moet nazorg gratis verleend worden? Voor welke nazorg mag ik een vergoeding ontvangen en op welke manier? In deze aflevering proberen we hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De uitspraak van KiFiD leidt niet tot de conclusie dat nazorg gratis moet zijn. KiFiD geeft in de uitspraak aan dat in dat specifieke geval geen aparte vergoeding mocht worden gevraagd voor de wettelijke nazorg, maar dat de kosten daarvan deel uitmaakten van de vergoeding die was ontvangen voor advies en bemiddeling. Er mag dus wel degelijk een vergoeding ontvangen worden voor de wettelijke nazorg, zoals dat zeker ook geldt voor dienstverlening bovenop de wettelijke nazorg.

Betekenis voor de praktijk

Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn. Het is duidelijk dat deze werkzaamheden in rekening gebracht mogen worden aan de klant. Wat daarbij vooral van belang is, is dat je voorafgaand aan de dienstverlening afspreekt voor welke werkzaamheden de klant een vergoeding zal betalen en dat je dit op een zorgvuldige manier vastlegt.

In de overeenkomst die je met de klant sluit, leg je niet alleen vast welke werkzaamheden worden verricht tegen welk tarief, maar kun je ook vastleggen op welke manier betaling voor die werkzaamheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk om af te spreken dat de vergoeding voor de wettelijke nazorg deel uitmaakt van de vergoeding die bij aanvang wordt voldaan voor advies of bemiddeling, maar het zou dan ook mogelijk moeten zijn om vast te leggen dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voor die werkzaam

‘Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn’

heden betaalt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een serviceabonnement. Van groot belang is wel dat je de afspraken uitlegt en zorgvuldig vastlegt, zodat de klant achteraf niet kan worden verrast.

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als de overeenkomst tussen de bemiddelaar en de klant eindigt, terwijl de bemiddelaar de wettelijke nazorg nog wel moet blijven bieden. Je kunt bij het maken van afspraken met klanten ook daarin voorzien. Met de klant kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat deze verplicht is om na beëindiging van de overeenkomst een verzoek tot intermediairwijziging in te dienen en dus naar een andere adviseur over te stappen.

Hoewel de zorgplicht een onderwerp is dat in ontwikkeling blijft, is wel duidelijk dat het verlenen van de werkzaamheden niet gratis hoeft niet te zijn. Het is van groot belang dat je duidelijke afspraken maakt en die zorgvuldig vastlegt in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Een juridisch adviseur kan je helpen bij een juiste vastlegging en afweging. Voor leden van Adfiz zijn in het Wft Portaal hiervoor diverse model-teksten beschikbaar.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Lees meer over
Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap....

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

De winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2017, uitgevoerd door Tevreden.nl zijn: Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Over de hele linie...

Adfiz-voorzitter: "Ongevraagde transparantie is heilloos idee"

Adfiz-voorzitter: "Ongevraagde transparantie is heilloos idee"

"Ongevraagde transparantie is een heilloos idee. Het werkt niet, het lost niets op, en het veroorzaakt wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt...

Vaker verhalen over de waarde van advies

Vaker verhalen over de waarde van advies

"Adviseurs grossieren in indrukwekkende verhalen en zijn trots genoeg om ze ook te vertellen." Dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn column op de website...

Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek

Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek

De genomineerden van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn bekend. Donderdag 11 januari 2018 worden tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt. Per...

Data wissen als klant het vraagt

Data wissen als klant het vraagt

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In de vorige uitgave, VVP 9, heeft Adfiz kort aangeduid wie deze...