Actieplan Financiële Zelfredzaamheid bevat pilot om advies toegankelijker te maken

Ingrid de Graaf 2018

Ingrid de Graaf, directielid Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar, biedt vandaag namens een aantal samenwerkingspartners het Actieplan Financiële Zelfredzaamheid aan aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onder meer wordt een adviespilot gestart voor mensen die financieel advies niet kunnen betalen.

Het actieplan is tot stand gekomen op basis van dialoogsessies met onder meer het Nibud. In het plan staan onder meer initiatieven om Nederlanders - met name vrouwen - te helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding.

Van de Nederlandse vrouwen van 20-64 jaar is 54% economisch zelfstandig. Ingrid de Graaf: “We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemieën en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen.”

Het Actieplan wordt verder ondersteund door onder andere Van Bruggen Adviesgroep, Yellowtail en Figlo en kent drie speerpunten:

1. Inzicht in lange termijn effect convenantafspraken wordt makkelijker en sneller. Aegon heeft met ondersteuning van Yellowtail en Figlo een digitale tool ontwikkeld die de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een scheiding) makkelijk in kaart brengt.

2. Eerste fase advies toegankelijker voor mensen met smalle beurs; adviescapaciteit beschikbaar. De kosten voor een financieel adviseur kunnen een drempel vormen om financieel advies af te nemen, vooral voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep mensen starten Aegon en Van Bruggen Adviesgroep een pilot die zich vooral richt op de eerste fase van advies, namelijk de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden. Tijdens deze pilot zal in het komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies - zonder verdere productbemiddeling - beter toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Beide partijen vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Om dit belang te onderstrepen, stellen Van Bruggen Adviesgroep en Aegon 1 procent van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen inzicht en overzicht te krijgen.

3. Gezonde werknemers: tijdig herkennen van werknemers met schulden. Vroegtijdige herkenning en op een slimme manier hulp bieden kan onherstelbare financiële problemen bij werknemers voorkomen. Werkgevers zitten met dilemma’s rond privacy en de juiste aanpak van dit soort situaties. ‘Financiële klachten’ kunnen – net als fysieke klachten - een gezondheidsrisico vormen voor werknemers. Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers met schulden te verlagen. Aegon werkt met verschillende experts aan een evidence based richtlijn voor die bedrijfsartsen, huisartsen en HR professionals moet helpen ‘financiele klachten’ tijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen. Eerder dit jaar maakte Aegon in haar CAO al afspraken om de eigen medewerkers te helpen met hun financiële fitheid.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Samenwerking Van Bruggen en Scheidingsexpert Nederland

Samenwerking Van Bruggen en Scheidingsexpert Nederland

Van Bruggen Adviesgroep gaat samenwerken met Scheidingsexpert Nederland. De financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep en de scheidingsexperts ontzorgen...

Overname Robidus door Aegon feit

Overname Robidus door Aegon feit

Aegon heeft de acquisitie van Robidus succesvol afgerond. De ondernemingsraden van Robidus en Aegon Nederland hebben positief advies uitgebracht over de acquisitie...

Nibud: kwart Nederlanders gaat niet op vakantie

Nibud: kwart Nederlanders gaat niet op vakantie

Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan. Dit blijkt uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018.Van de mensen met een benedenmodaal...

Ook Aegon past aov aan

Ook Aegon past aov aan

Ook Aegon heeft de aov aangepast, naar eigen zeggen aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is het assortiment uitgebreid met een nieuwe variant voor...

Vechten tegen computer says no

Vechten tegen computer says no

Door Gert Vasse (Yellowtail) Je hebt het vast zelf ook wel eens meegemaakt, van die Babylonische spraakverwarringen waarbij je denkt ‘praat ik nou zo...

Adviestip: innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Adviestip: innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...