Adviseur ging over de grens...

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) de adviesvergoeding van 500 euro moet terugstorten.

De commissie in Uitspraak 2018-058: "Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag in dit specifieke geval worden verwacht dat hij eerst onderzoek doet naar de voorvraag die hier speelt, namelijk of Consument als gevolg van de emigratie in aanmerking komt voor een financiering. Dit feit was de Adviseur bekend, en met name was de Adviseur bekend met het feit dat eerdere aanvragen van Consument zijn afgewezen om deze reden. De Adviseur had moeten onderkennen dat de eerste vraag was of Consument als toekomstig niet-ingezetene van Nederland een financiering zou kunnen krijgen bij een van de aangesproken geldverstrekkers. Door zich te concentreren op de vraag naar leencapaciteit heeft de Adviseur onvoldoende gedaan met de kennis omtrent de eerdere afwijzingen en daarmee het belang van de emigratie van Consument bij de aanvraag miskend. De Adviseur heeft de verwachting gewekt dat de emigratie van Consument geen belemmering zou vormen.

"Consument heeft gesteld en onderbouwd dat hij de overeenkomst van opdracht niet was aangegaan indien hij niet had vertrouwd op de mogelijkheid om een financiering te krijgen ondanks de emigratie naar [land]. Consument had tenslotte al afwijzingen gehad van de geldverstrekkers die vervolgens weer door de Adviseur zijn benaderd.

"Anderzijds heeft de Adviseur voor Consument werkzaamheden verricht. De werkzaamheden van de Adviseur hebben onder meer bestaan uit het inventariseren van de situatie en de wensen van Consument, het opvragen en bundelen van stukken en het opvragen van informatie bij verschillende geldverstrekkers. Echter, gelet op de genoemde omstandigheden is het naar het oordeel van de Commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op de adviesvergoeding van 500 euro. De Adviseur zal derhalve de advieskosten aan Consument dienen terug te betalen."

 

 

 

 

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Bank moet advieskosten terugbetalen

Bank moet advieskosten terugbetalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Rabobank 1.263 euro advieskosten terugbetalen. Volgens de commissie had de bank in een eerder...