Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert dat een adviseur jegens consument is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen, maar stelt vast dat de adviseur in de gegeven omstandigheden in voldoende mate is tegemoetgekomen aan de klacht door de premie voor de verzekering te restitueren en de verzekering met terugwerkende kracht te laten beëindigen.

Consument klaagde dat de adviseur (Tijms Verzekeringen, Heemskerk, red.) een verzekering geadviseerd heeft die niet de door haar gewenste dekking heeft. De Commissie oordeelt dat de adviseur in zijn verplichtingen jegens consument is tekortgeschoten door onvoldoende aandacht te besteden aan het specifieke doel van de verzekering en de vraag of de dekking passend was voor dat doel. Indien dat niet zo was, had de adviseur moeten onderzoeken of het mogelijk was de gewenste dekking elders te verkrijgen.

Consument sloot in januari 2017 via tussenkomst van de adviseur een reisverzekering afgesloten bij Reaal.

Ten behoeve van haar zoon heeft de consument een overnachting geregeld op 10 februari 2017. Wegens oorontsteking kan de zoon op de betreffende datum evenwel niet gebruik maken van deze overnachting. Consument heeft de overnachting moeten annuleren. De consument claimt 242,50 euro aan annuleringskosten. De verzekeraar weigert uit te keren omdat annuleren op de reispolis alleen mogelijk is bij ernstige ziekte. Volgens de consument had de adviseur haar hierover vooraf moeten informeren.

De adviseur heeft overigens best moeite gedaan om Reaal tot een ander standpunt te bewegen, vanwege de bijzondere omstandigheden van het kind (autistisch, ADHD). Hij heeft ook een deel van de premierestitutie voor eigen rekening genomen.

De reden dat de adviseur de 242,50 euro schade niet hoeft te vergoeden, is er in gelegen dat de consument de polis waarschijnlijk niet zou hebben gesloten als ze had geweten dat alleen ernstige ziekte was gedekt. In dat geval zou ze evenmin dekking hebben gehad.

Uitspraak 2017-864.

 

 

Lees meer over
Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Een verzekeringsadviseur mag vijf jaar zijn werk niet uitoefenen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat BNP Paribas Cardif de...

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Een consument moet een bijzondere omstandigheid duidelijk bij de adviseur aangeven. Anders kan hij de adviseur later niet verwijten geen goed advies te hebben gegeven....

Dure klokjes...

Dure klokjes...

Een consument die valselijk twee zoekgeraakte horloges claimde bij Aegon, beging een cruciale fout: hij stuurde foto's die hij had gemaakt van de klokjes nadat zij...

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Fbto kon niet aantonen dat zij de consument had aangemaand inzake premiebetalingen, voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) reden de...

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont begrip voor het feit dat een consument wegens de crematie van zijn schoonvader zijn terugkeer...

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Als een verzekeraar een consument niet informeert over registratie in het Extern Verwijzingsregister EVR, moet hij de registratie doorhalen. Dat blijkt uit Uitspraak...