Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Kifid 2017 (deel logo)

Een verzekeringsadviseur mag vijf jaar zijn werk niet uitoefenen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat BNP Paribas Cardif de man terecht heeft opgenomen in de EVR-registratie. Wel brengt de Commissie de duur van de registratie terug van acht naar vijf jaar.

De Commissie is "met Verzekeraar van oordeel dat van Consument als verzekeringsadviseur een hogere mate van integriteit mag worden verwacht en dat hem om die reden van zijn gedragingen een ernstiger verwijt kan worden gemaakt. Ook is de Commissie van oordeel dat het feit dat Consument werkzaam was en wenst te zijn in de verzekeringsbranche meebrengt dat van zijn handelen een groter risico voor de veiligheid en de integriteit van de financiële sector uitgaat dan van vergelijkbaar frauduleus handelen van een gemiddelde consument.

"Daar staat dan tegenover dat Consument door opname in het EVR in het bijzonder zwaar wordt getroffen doordat hij als gevolg daarvan niet alleen gehinderd zal worden bij afsluiten van nieuwe verzekeringen maar hij, naar onbetwist is gebleven en niet meer in zijn hoedanigheid van verzekeringsadviseur werkzaam zal kunnen zijn. Uit het door Verzekeraar omtrent de door hem gemaakte proportionaliteitsafweging gestelde blijkt onvoldoende in hoeverre Verzekeraar met dat laatste ook rekening heeft gehouden. (...) De Commissie is van oordeel dat de door Consument aangevoerde omstandigheden meebrengen dat een registratietermijn van acht jaar de grenzen van proportionaliteit overschrijdt en dat een kortere registratieduur op zijn plaats is. Alles afwegend acht de Commissie een registratietermijn van vijf jaar proportioneel."

Werkloos

Consument was in loondienst werkzaam als verzekeringsadviseur voor uitvaartverzekeringen. Hij sloot per 20 september 2012 een verzekering tegen inkomensverlies bij onder meer werkloosheid. Consument vroeg de verzekeraar op 21 november 2012 de werkloosheidsdekking met 20 procent te verhogen. Op 13 november hadden werkgever en adviseur een beëindigingsovereenkomst gesloten. Consument deed in verband met de werkloosheid een beroep op de verzekering gedaan. In het claimformulier met datum 25 januari 2013 staat als datum van de ontslagaanzegging 13 november 2012 vermeld. De verzekeraar wees de claim af omdat de datum van ontslag binnen drie maanden na ingangsdatum van de verzekering was. De werkgever stuurde vervolgens aan verzekeraar een beëindigingsovereenkomst met een andere datum, 21 december 2012.

De Commissie is van oordeel dat voldoende vaststaat dat de datum van de beëindigingsovereenkomst is aangepast nadat het verzoek om uitkering door verzekeraar was afgewezen en dat consument, nu hij deze aangepaste overeenkomst in 2013 heeft ondertekend, hierbij betrokken was. "De conclusie is dan ook dat sprake is van een gegronde verdenking van fraude door Consument", aldus de Geschillencommissie.

Uitspraak 2017-871.

 

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...