Bank moet advieskosten terugbetalen

Euro's TB

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Rabobank 1.263 euro advieskosten terugbetalen. Volgens de commissie had de bank in een eerder stadium moeten controleren of NHG-voorwaarden van toepassing waren. 

De bank nam aan dat dit laatste het geval was, toen de consumente zich meldde met het verzoek haar geldlening over te sluiten. De consumente dacht het zelf ook. Er bleek echter geen sprake van een lening met NHG. De consumente meent dat de bank dit zelf had moeten ontdekken. Doordat de bank volgens de consument ten onrechte in haar checklist geen NHG-registratienummer opvraagt, heeft zij 900 euro aan advieskosten betaald en 363 euro aan taxatiekosten gemaakt. Deze kosten vordert zij van de bank.

De commissie stelt de consumente in het gelijk: "Uit hetgeen hiervoor overwogen werd, volgt dat de Bank reeds in de oriëntatiefase het borgnummer bij Consument had moeten opvragen. Consument heeft naar het oordeel van de Commissie voldoende gemotiveerd gesteld dat zij in dat geval het adviestraject bij de Bank had beëindigd en geen taxatiekosten zou hebben gemaakt. Het is niet aannemelijk geworden dat het alsnog aanvragen van NHG-voorwaarden voor Consument tot de mogelijkheden behoorde of dat een dergelijke aanvraag voor Consument financieel voordelig zou zijn."

Uitspraak 2018-064.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...