Dure klokjes...

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument die valselijk twee zoekgeraakte horloges claimde bij Aegon, beging een cruciale fout: hij stuurde foto's die hij had gemaakt van de klokjes nadat zij zogenaamd zoek waren geraakt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt de registratie in EVR en Incidentenregister dan ook terecht (Uitspraak 2017-853).

De consument meldde op 6 september 2016 telefonisch bij Aegon een schade op zijn reisverzekering gemeld. Het betrof schade als gevolg van twee zoekgeraakte koffers na aankomst van zijn vlucht.

Op 15 september heeft Aegon een brief naar de klant gemaild waarin zij om aanvullende informatie heeft verzocht die de schadeclaim kan onderbouwen, zoals de boekingsnota van de heen- en terugreis, de aankoopnota’s en/of pinbewijs van de geclaimde horloges en enkele andere stukken. In reactie daarop heeft Consument op 15 september aan verzekeraar een e-mail gestuurd met daarbij onder andere foto’s van twee door hem geclaimde horloges.

Op 3 oktober mailt de door Aegon ingeschakelde onderzoeker aan de klant: “Ik heb u zojuist telefonisch gesproken over uw verloren bagage. Ik heb aangegeven dat de foto’s die u van de verloren horloges heeft ingediend gemaakt zijn op 7 september en dus ruim na de schadedatum. U kwam met een verklaring dat u de foto’s heeft doorgeappt en dat daardoor de datum anders is. Ik heb u uitgelegd dat het zo niet werkt, immers uit de digitale eigenschappen blijkt dat de foto’s gemaakt zijn op 7 september."

 

Lees meer over
Klager rookt zware pijp

Klager rookt zware pijp

Schade als gevolg van rook van de barbecue van de buren is geen verzekeringsschade, vindt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). De vraag...

Achterblijven winstdeling niet aan verzekeraar te wijten maar aan lage rentestand

Achterblijven winstdeling niet aan verzekeraar te wijten maar aan lage rentestand

De verzekeraar valt het achterblijven de winstdelingsregeling niet te verwijten, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak...

Adviseur moet wijzen op koopstimulerende maatregelen

Adviseur moet wijzen op koopstimulerende maatregelen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening oordeelt dat van een adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de verschillende koopstimulerende...

Aegon veegde claim ten onrechte onder tapijt

Aegon veegde claim ten onrechte onder tapijt

Aegon komt er niet mee weg dure Perzische tapijten als kostbaarheden aan te merken waardoor ze niet onder de inboedeldekking zouden vallen. De Geschillencommissie...

Beperking aan verbod  om te verhuren

Beperking aan verbod om te verhuren

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat...

Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Niet de adviseur, maar de verzekeraar is verantwoordelijk voor de inhoud van de verzekeringsovereenkomst die hij sluit met de consument. Zelfs al voldoet het advies...