Foutje, bedankt: 8.946 euro

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur verzuimde de klant erop te wijzen dat de dekking onder de inboedelverzekering zou worden opgeschort indien de woning langer dan 180 dagen onbewoond bleef. Het kost hem bijna 9.000 euro.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) stelt vast dat "uit de vaststaande feiten volgt dat Tussenpersoon (Portegies, Beverwijk, red.) ten tijde van het afsluiten van de inboedelverzekering wist dat de woning aan [het nieuwe adres] zou worden verbouwd en daarom voorlopig onbewoond zou blijven. Op 1 augustus 2016 heeft Tussenpersoon nog eens geïnformeerd of Consument al was verhuisd, waarop Consument heeft laten weten dat men nog aan het verbouwen was. Het lag onder die omstandigheden op de weg van Tussenpersoon om Consument erop te wijzen dat dekking onder de inboedelverzekering zou worden opgeschort indien de woning aan [het nieuwe adres] langer dan 180 dagen onbewoond bleef. Tussenpersoon heeft dit ten onrechte nagelaten. Tussenpersoon is daarom tekortgeschoten in de nakoming van de op hem jegens Consument rustende zorgplicht en aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door Consument geleden schade".

De commissie wijst de vordering van de consument (8.946 euro) toe. Dit bedrag omvat de waarde van de uit de woning gestolen goederen, waaronder gereedschappen, bouwmaterialen, verfmaterialen, rolluiken en een fotocamera.

Uitspraak 2018-017.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...