Geen passend advies: 250 euro schadevergoeding

Euro's TB

Een adviseur moet een klant 250 euro schadevergoeding wegens niet passend advies. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-016: "Adviseur heeft met betrekking tot het advies over de Verzekering voor wat betreft de dekking bij werkloosheid, geen passend advies aan Consument gegeven, omdat hij Consument onvoldoende op de ernst, omvang en de waarschijnlijkheid van de daarbij behorende risico’s heeft gewezen. Adviseur is derhalve tekortgeschoten in zijn zorgplicht."

Naar het oordeel van de commissie is vanwege het tekortschieten van de adviseur in het adviestraject gerechtvaardigd dat Adviseur (Schut Financieel Advies, Almere, red.) een deel van zijn adviesvergoeding terugbetaalt. "Het is redelijk dat dit bedrag ten minste gelijk is aan het door Consument betaalde bedrag aan premies voor de werkloosheidsdekking", aldus de commissie.

"Over de periode 1 februari 2015 tot 1 januari 2017 (22 maanden) heeft Consument voor wat betreft de werkloosheidsdekking ruim 200 euro aan premies betaald (premie bedroeg 9,28 euro per maand). Alles overwegend zal de Commissie Adviseur veroordelen tot een schadevergoeding ex aequo et bono te begroten op 250 euro en te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 januari 2017." 

De consument stelde dat de adviseur had verzuimd hem te informeren over de voor zijn keuze relevante voorwaarden van de verzekering, namelijk dat de polis geen dekking bood bij werkloosheid na een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...