Geen standaardmodel verzekeringscertificaat in Europese e-kaart voor diensten

Anneleen van Bossuyt 2017

Er is geen standaardmodel nodig voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden in de Europese e-kaart voor diensten, zo blijkt uit het conceptrapport van Anneleen van Bossuyt (Commissie Interne markt en  consumentenbescherming van het Europees Parlement). Naar verwachting neemt de Commissie in maart 2018 een definitief standpunt in.

In de voorgestelde verordening over de e-kaart zijn ook voorschriften opgenomen voor aansprakelijkheidsverzekeraars: een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden. Het Verbond van Verzekeraars noemt het positief dat Van Bossuyt de commissie voorstelt voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden geen standaardmodel te introduceren. "Van Bossuyt onderkent dat de verschillen tussen lidstaten te groot zijn om tot een betekenisvol gestandaardiseerd verzekeringscertificaat te komen. Bovendien bestaat het risico dat zo’n certificaat incompleet is. Het certificaat en verklaring moeten wel worden verstrekt maar dit mag vormvrij. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige praktijk, waarin dit goed werkt", stelt het Verbond.

Toch is het Verbond niet helemaal tevreden met de publicatie. "De Europese Commissie wil verzekeraars ook verplichten bij de acceptatie en premieberekening rekening te houden met de verklaring over de claimhistorie. Die voorgestelde verplichting laat Van Bossuyt met haar conceptrapport onaangepast."

Volgens het Verbond gaat het vanwege de contractvrijheid van verzekeraars en hun klanten te ver om voor te schrijven dat de claimhistorie moet worden betrokken bij het acceptatiebeleid en de premieberekening. "Verzekeraars maken een eigen risicoanalyse, waarbij zij desgewenst gebruik kunnen maken van informatie over de claimhistorie. De schadehistorie is daarbij slechts één van de vele factoren waar verzekeraars rekening mee (kunnen en mogen) houden in hun acceptatiebeleid en premiestelling. Bovendien is het zeer moeilijk voor verzekeraars in het gastland om de schadehistorie van het thuisland, waar de risico’s en aansprakelijkheidsregels verschillen van die in het gastland, te beoordelen. De Europese Commissie en Van Bossuyt gaan voorbij aan de fundamentele verschillen die er bestaan op het vlak van risicoblootstelling en aansprakelijkheidsregels tussen lidstaten. Verzekeraars houden in hun acceptatiebeleid en prijsberekening rekening met deze realiteit", aldus het Verbond.

Verder zegt het Verbond erop te zullen blijven hameren dat aansprakelijkheidsverzekeringen ook volgens de betrokken dienstensectoren nu geen belemmering vormen voor een goed werkende interne markt voor diensten. "De waardering van het schadeverleden moet een zaak van individueel maatschappijbeleid blijven. Een verplichte regeling voegt hier niets toe."

Lees meer over
Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto's als gevolg van de januaristorm van 18 januari zeker 90 miljoen...

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Het gaat goed met de opsporing van gestolen jonge auto’s. De schadelast van die auto’s is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen...

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers en bestuurders van autonome voertuigen.  Op...

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Het aantal inbraakclaims steeg in 2016 van 61.000  naar 64.000. Met name de laatste dagen van het jaren zijn populair bij dieven, aldus , aldus de Risicomonitor...

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het CVS naar het sentiment onder consumenten. Volgens...

Meer aanrijdingen met dieren

Meer aanrijdingen met dieren

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Risicomonitor...