Grens aan zorgplicht

Kifid 2017 (deel logo)

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die de consument maakt in overeenstemming is met diens initiële wensen en uitgangspunten. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-067.

De commissie: "Dat de keuze voor een rentevastperiode achteraf gezien nadelig heeft uitgepakt voor Consument kan worden betreurd. Het kan echter slechts met de kennis van nu worden vastgesteld dat het afsluiten van een rentevastperiode in 2008 onverstandig was. Dat rentedalingen reeds in 2008 waren te voorzien acht de Commissie onaannemelijk."

De consument tekende in 2008 een renteverlengingsvoorstel. Vanaf juli 2015 zijn betaalachterstanden ontstaan en in 2017 is de woning via veiling daarvan verkocht. De consument heeft gesteld dat de bank (SNS, red.) hem had moeten weerhouden van de renteverlenging, die negatief heeft uitgepakt. Bovendien meent hij dat de bank in het incassotraject haar zorgplicht heeft geschonden. Tot slot stelde de consument dat de bank onethisch heeft gehandeld. De consument vorderde 32.000 euro schadevergoeding. De commissie acht alle klachten van de consument ongegrond.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...

Bank moet advieskosten terugbetalen

Bank moet advieskosten terugbetalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Rabobank 1.263 euro advieskosten terugbetalen. Volgens de commissie had de bank in een eerder...