Klagers lopen blowtje, sorry: blauwtje

Hennep

De consumenten hadden uit artikel 1.4 en 1.9 van de voorwaarden kunnen en moeten begrijpen dat de hennepkwekerij aan de verzekeraar had moeten worden gemeld. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-033. "Hoewel artikel 1.9 slechts één voorbeeld noemt, is de strekking van dat artikel wel duidelijk"", aldus de Commissie. "Het had Verzekeraar gesierd als er meer voorbeelden waren opgenomen, zonder uitputtend te hoeven zijn, maar dit maakt niet dat door het ontbreken van meer voorbeelden Consumenten zijn ontslagen van hun meldingsplicht."

Op 21 april 2016 is schade ontstaan als gevolg van een brand in de woning van de consumenten. Volgens de schade-expert door een 'elektrisch technisch mankement' in de woonkamer. Consumenten hebben de schade bij de verzekeraar (Aegon) gemeld. Ze claimen bijna 140.000 euro.

Aegon wijst de claim af wegens niet gemelde risicoverzwaring: op de zolderverdieping van de woning van de consumenten was een volledig ingerichte en in werking zijnde hennepkwekerij ingericht met 112 hennepplanten.

De Commissie heeft "het verweer van consumenten op het ontbreken van causaliteit tussen de oorzaak van het verzekerde voorval en de niet gemelde risicoverzwaring opgevat als een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid (6:248 lid 2 BW). Een beroep daarop komt consumenten echter niet toe nu de niet gemelde risicoverzwaring - de aanwezigheid van een hennepkwekerij - een illegale activiteit betreft. De vordering wordt afgewezen."

Aegon stelt dat zij de verzekering zou hebben opgezegd als ze had geweten van de hennepkwekerij.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...